Ukončenia a medzery

Updated 5 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Breaks and spacers

  Zlomy strán, zlomy riadkov (zlomy systémov) alebo zlomy sekcií vytvoríte potiahnutím požadovaného symbolu z palety na prázdne miesto v takte alebo na vodorovný rám v notovom zápise. Zlom sa vytvorí za taktom, v ktorom bol vložený. Modré značky zlomov sú prítomné iba na obrazovke a pri tlačení notového zápisu zobrazený nebude.

  Breaks and Spacers Palette

  • Poznámka: V prípade vytvárania strofických piesní je niekedy nutné vytvárať zlomy uprostred taktov. Ak potrebujete napríklad umiestniť tri doby v jednom systéme a jednu dobu ako predtaktie v ďalšom systéme, musíte vytvoriť dva takty s upraveným počtom dôb. Pre viac detailov prejdite na Práca s taktami: Rozdeliť a spojiť.

  Medzery sa využívajú pre zväčšenie priestoru medzi dvoma susediacimi notovými osnovami alebo systémami. Potiahnite symbol medzery z palety ponad takt v oblasti, kde potrebujete vytvoriť viac miesta v zvislej rovine. Dvojkliknite na vložený symbol medzery a upravte požadovanú výšku medzery potiahnutím rukoväte myšou.

  Pokiaľ chcete upraviť medzery medzi notovými osnovami globálne v celom notovom zápise, použite nastavenia štýlu. Medzery sú určené iba na lokálne úpravy.

  Pridať zlom alebo medzeru

  Zlom alebo medzeru pridáte nasledovne:

  1. Použite paletu Ukončenia & Medzery (pozri vyššie)
  2. Potiahnite požadovaný symbol z palety na želaný tkat v notovom zápise

  Vymazať zlom alebo medzeru

  Ak potrebujete zlom alebo medzeru odstrániť, použite nasledujúci postup:

  1. Kliknite na zlom alebo medzeru (sfarbí sa na tmavšiu modrú farbu)
  2. Stlačte klávesu Delete

  Zlom sekcie

  Zlom sekcie môžete použiť na oddelenie jednotlivých častí diela, napríklad v koncerte alebo symfónii.
  Zlom môže byť vytvorený pomocou zlomu riadka alebo strany a táto zmena ovplyvní aj číslovanie taktov. Prvý takt po zlome bude mať číslo 1, to sa však v danom takte nezobrazí, ak je MuseScore tak prednastavený (pozri Nastavenia taktov).

  Ak zmeníte tkatové značenie alebo predznamenanie na začiatku novej sekcie, na konci predošlého riadku sa táto zmena nezobrazí. Viď príklady nižšie:

  Example of use of section break

  Pozri tiež

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.