Ligatúry

Updated 3 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Ties

  Ligatúra je krivka spájajúca dve noty rovnakej výšky (pozor, nejde o oblúčik legáta spájajúci dve noty rozdielnej výšky) so zlúčenými hodnotami (pozri externé prepojenia nižšie). Ligatúry sú väčšinou vytvárané medzi dvoma susediacimi notami v rovnakom hlase, ale MuseScore podporuje aj ligatúry medzi nesuseduacimi notami a v rôznych hlasoch.

  Ako vytvoriť ligatúru:

  Prvá metóda{#first-method}

  Vyberte prvú notu:

  First note selected

  Klávesou + vytvoríte ligatúru:

  Slur to adjacent note

  (použite klávesu + alebo tlačidlo tie button , v nástrojovej lište napravo od nôt)

  Druhá metóda

  Ak chcete vytvoriť ligatúry počas aktívneho vkladania nôt, stlačte klávesu + alebo tlačidlo, tie button po prvej note v ligatúre.

  Smer oblúčika ligatúry

  Klávesou X zmeníte smer zakrivenia zvolenej ligatúry z pozície nad notami do pozície pod notami a naopak.

  Akordy s ligatúrou

  Najskôr sa uistite, že nie je aktívny režim vkladania nôt. Potom buď (i) vyberte nožičku prvého akordu, alebo (ii) stlačte klávesovú skratku Shift + kliknutie na prvý akord, alebo (iii) stlačte klávesovú skratku Ctrl + kliknutie na požadované noty: potom stlačte klávesu + alebo tlačidlo, tie button .

  animated gif showing how to tie a chord using the mouse

  Ligatúra na notách v unisono

  Ak ligatúrovaný akord obsahuje tón v unisono, správnu notáciu docielite nasledovne:

  1. Rozdeľte noty unisona do dvoch hlasov
  2. Uistite sa, že jeden pár bude bez nožičiek
  3. Vkladajte ligatúry po hlasoch. Pozíciu a dĺžku ligatúry upravte podľa potreby.

  Pozri tiež

  Oblúčik (legato)

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.