Diagramy hmatníka

Updated 5 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Fretboard diagrams

  Vytvoriť diagram hmatníka (akord)

  1. Otvorte paletu Diagramy hmatníka (v rozšírenom režime pracovnej plochy) a buď:
   • Vyberte notu v prvom hlase a dvojkliknite na diagram hmatníka v palete.
   • Potiahnite diagram hmatníka z palety do notového zápisu.
  2. Po pravom kliknutí na diagram vyberte Vlastnosti diagramu hmatníka....
  3. Upravte počet strún, v rámiku "Struny" v spodnej časti dialógového okna.
  4. Upravte zobrazenie najnižšej pozície pražca pomocou skrolovacieho tlačidla na pravej strane.
  5. Upravte počet zobrazených pražcov v rámiku "Pražce" v spodnej časti dialógového okna.
  6. Čierny bod vložíte kliknutím na príslušný pražec a odstránite ho opätovným kliknutím na daný pražec.
  7. Kliknutím nad najnižší pražec aktivujete nasledovné možnosti:
   • Otvorená struna (o),
   • Tlmená/nepoužívaná struna (x)
   • Neaktívna struna.
  8. Pred vytvorením Barre alebo čiastočného barre sa uistite, že požadvoaná pozícia pražca neobsahuje žiadne body. Potom kliknite na pražec a súčasne podržte klávesu Shift (pozri "krok 2" nižšie). Barre vymažete opätovným kliknutím na tú istú pozíciu. Poznámka: V jednom diagrame sa môže nachádzať iba jedno barre.

  Napríklad, diagram akordu F vložíte nasledovne:

  1. Po vložení diagramu hmatníka vložte čierne body kliknutím na požadovaný pražec.

   Fretboard diagram - step 1

  2. Vytvorte barre použitím klávesy Shift a kliknutím na prvý pražec šiestej struny:

   Fretboard diagram - step 2

   Výsledok:

   Fretboard diagram - step 3

   Princíp je rovnaký aj pri vytváraní štvorstrunového a iného barré. V nasledujúcom príklade vytvárania septakordu A7 stlačte klávesu Shift, a potom kliknite na druhý pražec štvrtej struny. Výsledok je nasledovný:

   A7 chord

  Upraviť nastavenia

  Veľkosť ("Mierka"), farbu a pozíciu diagramu upravíte označením diagramu a úpravou hodnôt v Prehliadači.

  Pozícia môže byť detailnejšie upravená aj v Režime úpravy:

  1. Dvojkliknite na diagram (alebo po jednom kliknutí stlačte klávesovú skratku Ctrl+E (Mac: Cmd+E) , prípadne kliknite na diagram pravým tlačidlom a vyberte "Upraviť prvok").

  2. Pre detailnú úpravu pozície použite klávesy šípok (posun o 0.1 sp na jedno stlačenia klávesy); alebo stlačte klávesovú skratku Ctrl+Šípka (Mac: Cmd+Šípka) a posun bude o 1 sp.

  Niektoré prednastavenia diagramov hmatníka (hrúbka barre, zvislá pozícia, veľkosť a podobne) môžu byť upravené v menu ŠtýlVšeobecné…Akordické značky, Diagramy hmatníka…. Všetky zmeny uskutočnené v tomto menu sa prejavia na už existujúcich diagramoch a taktiež aj na ďalších vložených.

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.