Doplnky

Updated 7 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Doplnky.

  Prehľad

  Doplnky (pluginy) sú krátke formy kódu, ktoré pridávajú do MuseScore špecifické funkcie. Aktivovaním doplnku bude v menu Doplnky vytvorená ďalšia položka použiteľná na aplikáciu danej funkcie v notovom zápise.

  Niektoré doplnky sú už nainštalované spolu s MuseScore—pozri →nižšie. Všetky dostupné doplnky nájdete v depozitári doplnkov. Niektoré z nich pracujú s verziou MuseScore 2; iné iba so staršími verzami a niektoré sú už v súčasnosti nefunkčné.
  Kompatibilitu doplnkov rozoznáte nasledovne: doplnky pre MuseScore 2.0 majú koncovku .qml a staršie verzie koncovku.js.

  Inštalácia

  Niektoré doplnky si vyžadujú pre správnu funkčnosť inštaláciu ďalších komponentov (typov písma a podobne). Viac informácií o doplnkoch nájdete v ich dokumentácii.

  Väčšina doplnkov je dodávaných ako archívy ZIP, takže po stiahnutí príslušného súboru stačí dekomprimovať jeho obsah do jedného z priečinkov uvedených nižšie. Ak je doplnok dodávaný ako nekomprimovaný súbor .qml, môžete ho rovno umiestniť do jedného z daných priečinkov.

  Po nainštalovaní musí byť doplnok aktivovaný v Správcovi doplnkov—pozri →nižšie.

  Windows

  Predinštalované doplnky sa nachádzajú v umiestnení %ProgramFiles%\MuseScore 2\Plugins (alebo %ProgramFiles(x86)%\MuseScore 2\Plugins v 64-bitovej verzii) a v %LOCALAPPDATA%\MuseScore\MuseScore 2\plugins vo verziách Vista a Sedem alebo C:\Documents and Settings\USERNAME\Local Settings\Application Data\MuseScore\MuseScore 2\plugins (prispôsobené vašej jazykovej mutácii) vo verzii XP.
  Nové doplnky by nemali byť vkladané do vyššie uvedených priečinkov. Použite namiesto nich umiestnenie %HOMEPATH%\Documents\MuseScore2\Plugins, alebo zadajte v Nastaveniach programu MuseScore iný adresár umiestnenia doplnkov.

  Mac OS X

  V systéme Mac OS X sa predinštalované doplnky nachádzajú v umiestnení /Applications/MuseScore 2.app/Contents/Resources/plugins (pre zobrazenie súborov v balíku kliknite pravým tlačidlom myši na MuseScore.app a vyberte "Ukázať obsah balíku") a v ~/Library/Application Support/MuseScore/MuseScore 2/plugins.

  Nové doplnky by nemali byť vkladané do vyššie uvedených priečinkov. Použite namiesto nich umiestnenie ~/Documents/MuseScore2/Plugins, alebo zadajte v Nastaveniach programu MuseScore iný adresár umiestnenia doplnkov.

  Linux

  V systéme Linux sa predinštalované doplnky nachádzajú v umiestnení /usr/share/mscore-2.0/plugins a v ~/.local/share/data/MuseScore/MuseScore 2/plugins.

  Nové doplnky by nemali byť vkladané do vyššie uvedených priečinkov. IPoužite namiesto nich umiestnenie ~/Documents/MuseScore2/Plugins, alebo zadajte v Nastaveniach programu MuseScore iný adresár umiestnenia doplnkov.

  Aktivovať/deaktivovať doplnky

  Ak chcete požadovaný doplnok používať, musí byť aktivovaný v Správcovi doplnkov:

  Plugin manager

  Create/edit/run plugins

  Prostredníctvom okna Vytváranie doplnkov môžete vytvárať nové alebo upravovať už existujúce doplnky:

  Plugin creator

  V tomto okne tiež nájdete kompletnú dokumentáciu kprincípom tvorby.

  Predinštalované doplnky

  Niektoré doplnky sú nainštalované spolu s programom MuseScore, no nie sú aktivované. Popis aktivácie sa nachádza →vyššie.

  ABC Import

  Tento doplnok importujeABC text zo súboru alebo dočasnej schránky. Používanie doplnku si vyžaduje internetové pripojenie, pretože pracuje s externou webovou službou na konverziu a využíva tiež abc2xml. Následne odosiela ABC dáta a naspäť obdrží formát MusicXML, ktorý importuje do MuseScore.

  Zlom každých X taktov

  Doplnok vkladá zlom v danom intervale vo vybraných taktoch, alebo ak nie sú označené takty, interval platí na celý notový zápis. Doplnok už nie je distribuovaný a bol nahradený funkciou v menu UpraviťNástrojePridať/odstrániťzalomenia riadkov. Ak používate beta verziu programu MuseScore 2, doplnok sa vám môže stále zobrazovať.

  Noty → Farba nôt

  Tento doplnok v demonštratívnomrežime sfarbí vybrané noty v závislosti na ich výške. Sfarbí hlavičku všetkých nôt vo všetkých notových osnovách a hlasoch podľa štandardu Boomwhackers. Každá tónová výška má inú farbu. C a Cis majú rôznu farbu - Cis a Des majú rovnakú farbu.
  Ak si želáte sfarbiť všetky vyznačené noty späť na čienu farbu, spustite doplnok opäť na ten istý výber. Pre tento účel môžete použiť aj doplnok 'Odstrániť farbu nôt' .

  Vytvoriť notový zápis

  Tento doplnok v demonštratívnom režime vytvára nový notový zápis. Vytvorí nový klavírny notový zápis so štyrmi štvrťovými notami C D E F. Doplnok je vhodný na demonštráciu vytvárania notového zápisu a vkladania nôt priamo prostredníctvom doplnku.

  helloQml

  Tento doplnok v demonštratívnom režime zobrazuje niektoré základné operácie.

  Noty → Názvy nôt

  Tento doplnok pomenováva noty. Zobrazuje anglické názvy (ako test notovej osnovy), pre hlasy 1 a 3 nad notovou osnovou a pre hlasy 2 a 4 pod notovou osnovou. Názvy akordov sú zoradené v zozname a oddelené čiarkov, začínajúc najvrchnejšou notou.
  Verzia umožňujúca zobrazovanie názvov v jazykovej lokalizácii je dostupná v depozitári doplnkov.

  Panel

  Tento doplnok v demonštratívnom režime vytvorí grafický užívateľský panel .

  random

  Vytvorí náhodny notový zápis.

  random2

  Vytvorí náhodny notový zápis.

  run

  Tento doplnok v demonštratívnom režime spúšťa externé príkazy. funguje iba v systéme Linux.

  scorelist

  Doplnok prechádza zoznamom notových zápisov.

  ScoreView

  Tento doplnok v demonštruje použitie funkcie ScoreView.

  Walk

  Doplnok prechádza cez všetky prvka v notovom zápise.

  Pozri tiež

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.