Prstoklad

Updated 6 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Fingering

  Symboly prstokladu pre rôzne nástroje sa nachádzajú v palete Prstoklad zobrazenej v základnej aj rozšírenej pracovnej ploche.

  Prstoklad pre hru na klávesové nástroje zahŕňa čísla 1–5 reprezentujúce prsty ľavej a pravej ruky. Gitarový prstoklad zahŕňa čísla 0, 1, 2, 3 a 4 pre pravú ruku (T sa často používa pre označenie palca); písmená p, i, m, a, c slúžia pre označenieprstokladu pravej ruky; čísla v krúžku reprezentujú struny.

  Fingering palette

  Pridať prstoklad k note:

  • Vyberte notu a dvojklikom na symbol prstokladu v palete ho vložíte
  • Potiahnite symbol prstokladu z palety na notu

  Pridať prstoklad k viacerým notám:

  1. Vyberte požadované noty
  2. Dvojkliknite na príslušný symbol prstokladu v palete

  Po vložení symbolu prstokladu do notového záznamu bude tento automaticky vyznačený a môžete ho okamžite upraviť.

  Upraviť pozíciu symbolu

  Použite jednu z nasledujúcich metód:

  • Pre detailnú úpravu (0.1 sp) použite klávesy so šípkami a pre menej detailnú (1 sp) klávesovú skratku Ctrl+šípka
  • Zvislé a vodorovné odsadenie nastavíte v Prehliadači
  • Potiahnite symbol pomocou myši

  Presunúť viac ako jeden symbol súčasne

  1. Vyberte požadované symboly prstokladu
  2. Vodorovné a zvislé odsadenie upravte prostredníctvom Prehliadača

  Pozíciu symbolu vynulujete na prednastavenú hodnotu pomocou klávesovej skratky Ctrl+R

  Prstoklad je formou textu a môže byť upravený a štylizovaný ako každý iný text. Po pravom kliknutí na symbol máte k dispozícii viacero možností úpravy.

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.