Úprava textu

Updated 5 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Úprava textu.

  Režim úpravy textu

  Do úpravy textu vstúpite nasledovnými spôsobmi:

  • Dvojklikom na text
  • Pravým kliknutím na text a výberom menu "Upraviť prvok"
  • Kliknutím na text a stlačením klávesovej skratky Ctrl+E (Mac: Cmd+E)

  Sample text in edit mode

  Formátovanie a možnosti vkladania sú následne dostupné v Textových nástrojoch zobrazených v spodnej časti okna.

  Text toolbar

  Príkazy a klávesové skratky pre úpravu textu

  V režime úpravy textu sú k dispozícií nasledovné príkazy:

  • Ctrl+B (Mac: +B) spúšťa tučné písmo
  • Ctrl+I (Mac: +I) spúšta kurzíva
  • Ctrl+U (Mac: +U) spúšťa podčiarknutie
  • Home End posúva kurzor
  • Backspace (Mac: Delete) odstráni znak vľavo od kurzora
  • Delete (Mac: → Delete alebo fn+Delete) odstráni znak vpravo od kurzora
  • Return začne nový riadok
  • F2 (Mac: fn+F2) otvorí okno vkaldania špeciálnych znakov (pozri nižšie)

  Klávesové skratky špeciálnych znakov

  V režime úpravy textu sú k dispozícií nasledovné príkazy špeciálnych znakov:

  Ctrl+Shift+B: Béčko
  Ctrl+Shift+F: Forte
  Ctrl+Shift+H: Odráška
  Ctrl+Shift+M: Mezzo
  Ctrl+Shift+N: Niente
  Ctrl+Shift+R: Rinforzando
  Ctrl+Shift+S: Sforzando
  Ctrl+Shift+Z: Z

  Symboly a špeciálne znaky

  Špeciálne znaky slúžia na vkaldanie špecifických nôt, frakcií a mnohých ďalších symbolov alebo znakov. Okno špeciálnych znakov otvoríte kliknutím na ikonu klávesnice Keyboard Icon v panely textových nástrojov, alebo stlačením klávesovej skratky F2 (Mac: fn+F2).

  The Special Characters palette contains buttons for inserting symbols into the text (e.g. quarter note), or special characters (e.g. copyright symbol, ©)

  Symbol vložíte na pozíciu kurzora dvojkliknutím naň v dialógovom okne. Viaceré symboly vložíte, upravíte alebo vymažete bez nutnosti zatvárania dialógového okna.

  Dialógové okno Špeciálnych znakov sa zobrazí iba v aktívnom režime úpravy textu. Túto funkciu si nezamieňajte s prvkom rovnakého názvu v menu MuseScore pre operačný systém OS X.

  Pozri tiež

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.