Priebežná zmena hudobného nástroja

Updated 4 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Mid-staff instrument changes

  Text indikujúci zmenu hudobného nástroja sa mení položkou "Hudobný nástroj" v palete Text a zmena ovplyvňuje aj zvuk hudobného nástroja pri prehrávaní. Avšak momentálne v MuseScore nie je podporovaná funkcia zmeny transponujúceho zápisu.

  Vložiť zmenu hudobného nástroja

  1. Vyberte počiatočný bod zmeny
  2. Vložte položku "Hudobný nástroj" z palety Text

   Text palette

  3. Dvojkliknutím aktivujte úpravu textu

  Text môžete taktiež formátovať

  Text format bar

  alebo upraviť prostredníctvom menu Vlastnosti textu (menu otvoríte po pravom kliknutí na text, ak ste mimo režimu vkladania nôt) alebo použite menu Štýl textu (ovplyvní všetky texty zmien hudobného nástroja v notovom zápise).

  1. Po pravom kliknutí na text vyberte "Zmeniť hudobný nástroj…"

   Menu: Instrument change

  2. Vyberte hudobný nástroj a kliknite na OK

   Select instrument change

  Pozri tiež

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.