Zmeniť a upraviť zvuky

Updated 6 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Zmeniť a upraviť zvuky.

  Mixážny pult

  Mixážny pult umožňuje meniť zvuk hudobných nástrojov, upravovať hlasitosť, panorámu, dozvuk a chorus pre každú notovú osnovu. Mixážny pult zobrazíte z menu ZobraziťMixážny pult alebo stlačením klávesy F10 (Mac: fn+F10).

  The mixer shows dials for each part

  Stlmiť alebo sólovať

  Prehrávanie notvoej osnovy vypnete zaznačením políčka Stlmiť. Zaznačením políčka Sólo bude hrať iba zvolená notová osnova a každá ďalšia so zaznačením tohto políčka.

  Potenciomertre

  Potrenciometer sa posúva v smere hodinových ručičiek klkinutím a potiahnutím nahor a v prostismere hodinových ručičiek kliknutím a potiahnutím nadol.
  Pre detailnejšie voládanie použite kolečko myši.

  Zvuk

  Zoznam hudobných nástrojov obsahuje všetky, ktoré sa nachádzajú v aktuálnej Zvukovej banke. Ak sa v Syntetizátore nachádza viacero zvukových baniek, všetky zvukové registre budú zobrazené v jednom zozname — najskôr zvuky z prvej banky a následne všetky ostatné.

  Zmena hudobného nástroja{#change-instrument}

  Zmenu zvuku hudobného nástroja v notovom zápise môžete uskutočniť kedykoľvek. Nasledujúci postup zmení súčasne zvuk hudobného nástroja, názov notovej osnovy a správnu transpozíciu.

  1. Kliknite pravým tlačidlom myši na prázdnu časť taktu alebo na názov hudobného nástroja a zvoľte Vlastnosti osnovy...
  2. Kliknite na Zmeniť hudobný nástroj
  3. Vyberte nový hudobný nástroj a kliknite na OK
  4. V dialógovom okne vlastností osnovy kliknite opäť na OK

  Tento postup neslúži na zmenu hudobného nástroja v priebehu.

  Zmena artikulácie v priebehu notového zápisu (pizz., con sordino, a podobne)

  Niektoré nástroje si vyžadujú zmenu artikulácie v priebehu notového zápisu. Napríklad prechod z arco na pizzicato alebo tremolo, prípadne zmena na con sordino.

  Nasledovný postup demonštruje zmenu na pizzicato v sláčikových nástrojoch, no rovnaký princíp platý aj pre iné zmeny artikulácií.

  1. Vyberte prvú notu časti, v ktorej má nastúpiť pizzicato
  2. Z hlavného menu vyberte PridaťTextText notovej osnovy
  3. Zadajte skratku Pizz.. V tejto fáze ide iba o vizualizáciu artikulačného značenia a ešte nie je aktívna príslušna zvuková podoba pri prehrávaní notového zápisu
  4. Po pravom kliknutí na text notovej osnovy vyberte Vlastnosti textu notovej osnovy...
  5. V dialógovom okne vyberte z pravej strany jeden alebo viac hlasov (záložka Zmeniť kanál)
  6. Z rolovacieho menu vyberte pizzicato

   Staff text properties

  7. Kliknite na OK pre návrat do notového zápisu

  Každá nota zadaná za textom bude znieť v artikulácii pizzicato. Návrat k pôvodnému zvuku v ďalšom priebehu uskutočníte rovnakým postupm, ako je uvedený vyššie a zadaním Arco v treťom kroku a tiež výberom normálny v kroku 6.

  Pozri tiež

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.