Zvukové banky (SoundFonts)

Updated 3 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see SoundFonts and SFZ files

  Prehľad

  Zvukové banky sú špecifické súbory, ktoré obsahujú zvuky rôznych hudobných nástrojov. MuseScore je tak schopný priradiť každému nástroju v notovom zápise samostatný zvuk. Zvukové banky môžu byť dizajnované pre vážnu hudbu, džez, pop, a podobne. Mnohé z nich sú priamo dostupné na internete a najčastejšie sa využívajú univerzálne banky so 128 zvukmi takzvané General MIDI (GM). Ak využijete pri tvorbe notového zápisu zvukovú banku, ktorá nepodlieha štandardu General MIDI, pri zdieľaní tohto zápisu s ostatnými užívateľmi nemusí byť zachovaný typ zvukov, ktoré ste v MuseScore navolili. exportovať súbor MIDI. MuseScore 0.9.6 – 1.3 obsahuje základnú banku zvukových vzoriek s názvom TimGM6mb.sf2, zatiaľ čo MuseScore 2 obsahuje kvalitnejšiu banku FluidR3Mono_GM.sf3.

  Veľkosť a kvalita zvukových bánk sa líši. Väčšie banky znejú často realistickejšie, no vyžadujú si väčšie nároky na operačnú pamäť počítača. Ak reaguje MuseScore pri prehrávaní spomalene, skúste použiť banku zvukových vzoriek s menším objemom.

  Po inštalácii banky nainštalované je MuseScore pripravený na prehrávanie zvuku (a kontrolu ďalších parametrov zvukového výstupu) prostredníctvom Syntetizátora. Syntetizátor zobrazíte prostredníctvom položky ZobraziťSyntetizátor.

  Inštalovať zvukovú banku

  Po nájdení správnej zvukovej banky (pozri →nižšie) ju otvorte dvojklikom. Vo väčšine prípadov je súbor zvukovej banky Sound Font asociovaný s MuseScore a spustí sa dialógové okno požadujúce povolenie k inštalácii banky. Ak je typ súboru banky asociovaný s iným programom, musíte naň kliknúť pravým tlačidlom myši alebo použiť skratku Ctrl+klik a vybrať zo zoznamu programov MuseScore. Po zobrazení dialógového okna inštalácie kliknite "Áno" a kópia zvukovej banky bude umiestnená do príslušného priečinka MuseScore. Priečinok môžete zmeniť v menu Nastavenia a prednastavená cesta priečinku je:

  • Windows: %HOMEPATH%\Documents\MuseScore2\Soundfonts

  • Mac OS X and Linux: ~/Documents/MuseScore2/Soundfonts

  Zvuková banka nainštalovaná spolu s MuseScore sa nachádza v systémovom priečinku a nemala by byť upravovaná. Súbor sa nachádza v nasledovných umiestneniach:

  • Windows (32-bit): %ProgramFiles%\MuseScore 2\sound\FluidR3Mono_GM.sf3
  • Windows (64-bit): %ProgramFiles(x86)%\MuseScore 2\sound\FluidR3Mono_GM.sf3

  • Mac OS X: /Applications/MuseScore 2.app/Contents/Resources/sound/FluidR3Mono_GM.sf3

  • Linux (Ubuntu): usr/share/sounds/sf2/FluidR3Mono_GM.sf3

  Odinštalovanie

  Otvorte adresár, kde sa zvuková banka nachádza a vymažte ju.

  Syntetizátor

  Syntetizátor je hlavným panelom zvukového výstupu v MuseScore. Zvuková banka musí byť po inštalácii nainštalované načítaná do Syntetizátora a až potom ju môže MuseScore využiť pri prehrávaní. Ak chcete zmeniť prednastavenú banku na inú, načítajte ju do Syntetizátora a kliknite na tlačidlo Nastaviť ako predvolené.

  Syntetizátor zobrazíte prostredníctvom položky ZobraziťSyntetizátor. Viac podrobností nájdete v časti Syntetizátor.

  Synthesizer_sk.PNG

  Zoznam dostupných zvukových bánk (SoundFonts)

  V zozname sa nachádzajú obľúbené banky typu General MIDI.

  Okrem formátu SoundFont, podporuje MuseScore aj súbory tyou SFZ, a to vďaka novému syntetizátoru Zerberus. V nasledujúcom zozname sa nachádza niekoľko populárnych SFZ súborov:

  Špeciálne zvukové banky (SoundFonts)

  Poznámka: Vzhľadom na veľkosť súborov typu SoundFont bývajú často komprimované do rôznych formátov. Napríklad .zip, .sfArk, a .tar.gz. Pred inštaláciou musíte tieto súbory najskôr dekomprimovať.

  • ZIP štandardný kompresný formát.

  • sfArk špeciálny kompresný formát pre súbory typu SoundFont. Softvér [sfArk software] je dostupný na (http://www.melodymachine.com/sfark.htm).

  • .tar.gz kompresný formát pre systém Linux. Používatelia Windows môžu použiť program 7-Zip; Používatelia Mac môžu použiť program The Unarchiver alebo vstavaný program Archive Utility. Ak použijete 7-Zip, musíte vykonať dekomprimáciu v dvoch krokoch — najskôr pre formát GZip, a potom pre TAR.

  Riešenie problémov

  Ak je prehrávací panel neaktívny (v šedej farbe, alebo nezobrazený), nasledujte tieto inštrukcie:

  • Po pravom kliknutí na hlavnú nástrojovú lištu vyberte položku Ovládanie prehrávania. Ak problém pretrváva, pokračujte nižšie.
  • V prípade, že po vložení novej zvukovej banky prehrávací panel zmizne, otvoríte ho z menu UpraviťNastavenia...Vstup/Výstup tab kliknutím na OK bez vykonania zmien. Po reštartovaní programu MuseScore by sa mal panel opäť zjaviť.

  Ak pracujete so zvukovými bankami po prvý krát, používajte niektoré z vyššie uvedených.

  Ak je prehrávanie prerušované, váš počítač nezvláda zvolenú zvukovú banku. Skúste nasledovné riešenia:

  1. Použite menšiu zvukovú banku, čím odľahčíte operačnú pamäť počítača (opäť použite vhodnú banku zo zoznamu vyššie).
  2. Uvoľnite viac operačnej pamäte pre MuseScore tým, že vypnete iné aplikácie v systéme. Ak potrebujete napriek problémom používať danú zvukovú banku, zvážte zvýšenie kapacity operačnej pamäte RAM.

  Pozri tiež

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.