Dynamické značenie

Updated 5 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Dynamics

  Celkovú hlasitosť prehrávania upravíte v Prehrávacom paneli, alebo pomocou dynamických značení v notovom zápise.

  Dynamické značenia

  • Z palety Dynamika potiahnite príslušný symbol na notu v notovom zápise. Prípadne môžete najskôr vybrať notu a dynamické značenie vložiť dvojklikom na symbol v palete.

   Dynamics palette (Advanced)

  • Značenie crescenda a decrescenda je popísané v časti Spony.

  • ďalšie dynamické značenia sa nachádzajú v Hlavnej palete (Shift+F9). Môžete si tiež vytvoriť vlastnú paletu znakov.

  Prispôsobiť hlasitosť prehrávania dynamických značení

  Vyberte dynamické značenie a v Prehliadači upravte "Úroveň hlasitosti" —vyššie číslo znamená vyššiu hlasitosť. Ak sa Prehliadač automaticky nezobrazí, spustíte ho z menu Zobraziť-> Prehliadač, alebo stlačením klávesy F8 (Mac: fn+F8).

  Upraviť rozsah dynamického značenia

  Prostredníctvom Prehliadača môžete nastaviť rozsah, pre ktorý bude dynamické značenie platiť. Môže to byť jedna notová osnova, všetky notové osnovy (napríklad obe osnovy klavírneho zápisu), alebo celý systém. Musescore má prednastavený rozsah pre jeden hudobný nástroj.

  Pozri tiež

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.