Režim prehrávania

Updated 6 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Režim prehrávania.

  MuseScore má zabudovaný vlastný sequencer a Syntetizátor, pomocou ktorých je schopný prehrávať notový zápis.
  Tlačidlom Hrať Play Icon aktivujete Režim prehrávania. V tomto režime sú dostupné nasledovné príkazy:

  • Ísť na predchádzajúci akord
  • Ísť na nasledujúci akord
  • Ísť na predchádzajúci takt Ctrl+ (Mac: Cmd+)
  • Ísť na nasledujúci takt Ctrl+ (Mac: Cmd+)
  • Pretočiť na začiatok notového zápisu Home (Mac: +Home)
  • Prepnúž zobrazenie prehrávacieho panelu F11 (Mac: ++P)

  Opätovným stlačením tlačidla Hrať zastavíte prehrávania a opustíte Režim prehrávania.

  MuseScore začína prehrávanie v pozícii posledného umiestnenia. Ak označíte notu, MuseScore spustí prehrávanie od daného miesta. Panel nástrojov disponuje aj tlačidlom pretáčania, ktoré vráti pozíciu prehrávania na začiatok notového zápisu.

  Prehrávanie opakovaní aktivujete tlačidlom Play Repeats Icon Prehrať opakovania.

  Prehrávací panel{#play-panel}

  Prehrávací panel obsahuje viacero užitočných funkcií, ako zmena tempa, prehrávanie v slučke (so špecifikáciou počiatočnej a konečnej pozície) a nastavenie hlasitosti pre daný projekt (poznámka: uvedené nastavenia sa do notového zápisu neukladajú. Prednasztavenú hlasitosť nastavíte v menu SyntetizátorZobraziťSyntetizátor—. Tempá nastavíte v notovom zápise prostredníctvom tempových značení).

  Prehrávací panel otvoríte prostredníctvom menu ZobraziťPrehrávací panel.

  Play panel

  Odpočítavanie

  Odpočítavanie pri spustení prehrávania môže byť zapnuté, alebo vypnuté a prehráva počet dôb celého taktu (v závislosti na taktovom značení); ak sa prehrávanie začína v polovici taktu, alebo v predtaktí, rovnako zaznie plný počet dôb daného taktu. Funkciu zapnete pomocou tlačidla v Prehrávacom paneli zobrazujúcom dirigentovu ruku s paličkou.

  Metronóm

  Zvuk metronómu zapínate a vypínate prostredníctvom tlačidla metronómu v Prehrávacom paneli.

  Slučka

  Opakovanie určitého úseku notového zápisu uskutočníte použitím troch tlačidiel v spodnej časti Prehrávacieho panela. Ľavým a pravým tlačidlom nastavíte začiatok a koniec slučky. Stredné tlačidlo aktivuje režim prehrávania v slučke (nachádza sa aj v hlavnom Paneli nástrojov).

  Začiatok a koniec slučky bude v notovom zápise vyznačený modrými vlajkami na oboch koncoch.

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.