Swingový rytmus

Updated 6 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Swingový rytmus.

  MuseScore je schopný prehrávať štandarný notový zápis v swingovom rytme.

  Nastavenie swingového rytmu

  Štandardným spôsobom vkladania swingového rytmu do notového zápisu v MuseScore je vytvorenie textového prvku s názvom Swing nasledovným spôsobom:

  1. Kliknite na prvú notu notového zápisu
  2. Dvojkliknite na položku Swing v Textovej palete

   Swing text

  Názov Swing môže byť následne pomocou dvojkliknutia upravovaný (pozri Úpravu textu). Ak chcete text označiť ako neviditeľný, použite menu Prehliadač.

  Návrat k rovnému rytmu

  Ak notový zápis obsahuje sekcie v "swingovom" aj "rovnom" rytme a chcete, aby prehrávanie adekvátne reagovalo, použite nasledovné nastavenie:

  1. Vložte textový prvok Swing, ako je popísané vyššie na prvú notu alebo pomlčku sekcia s "rovným" rytmom.
  2. Dvojkliknite na text a zmeňte názov na "Rovný" (pozri Úpravu textu).
  3. Swing vypnite pravým kliknutím na text a zvolením možnosti → Vlastnosti textu systému…Nastavenia SwinguVypnúť

  Nastavenia Swingu

  Nastavenia textu

  Individuálne nastavenie textového prvku Swing uskutočníte pravým kliknutím a výberom menu → Vlastnosti textu systému…Nastavenia Swingu. Tu môžete nastaviť úroveň swingovania (pomer prízvučných a neprízvučných dôb to) a základnú swingovú hodnotu noty (osminová alebo šestnástinová).

  Všeobecné nastavenia Swingu

  Ak nie je v notovom zápise prítomný tetový prvok Swing, prehrávanie swingového rytmu je vypnuté. Ak chcete tento typ prehrávania zapnúť aj bez prítomnosti textového prvku, použite všeobecné nastavenia swingu v menu ŠtýlVšeobecné...Notový zápis.

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.