Zvuk a prehrávanie

Updated 4 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Sound and playback

MuseScore disponuje funkciou "Zvuku a prehrávania" notového zápisu. Nasledujúca kapitola zahŕňa informácie o ovládaní prehrávania a priraďovaní rôznych zvukových vzoriek k jednotlivým hudobným nástrojom.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.