Klávesové skratky

Updated 7 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Keyboard shortcuts

  Klávesové skratky si môžete prispôsobiť v menu UpraviťNastavenia...Skratky tab (Mac: MuseScoreNastavenia...Skratky tab). Nižšie uvedený zoznam obsahuje základné klávesové skratky.

  Navigácia

  Na začiatok notového zápisu: Home
  Na koniec notového zápisu: End
  Nájsť (takt číslo, značku sekcie, alebo sXX kde XX je číslo strany): Ctrl+F (Mac: +F)

  Nasledujúci notový zápis: Ctrl+Tab
  Predchádzajúci notový zápis: Shift+Ctrl+Tab

  Priblížiť: Ctrl++ (na niektorých systémoch skratka nefunguje) (Mac: ⌘l++) alebo Ctrl (Mac: ) + skrolovanie nahor
  Oddialiť: Ctrl+- (Mac: +-) alebo Ctrl (Mac: ) + skrolovanie nadol

  Nasledujúca strana: Pg Dn alebo Shift + skrolovanie nadol
  Predchádzajúca strana: Pg Up alebo Shift + skrolovanie nahor

  Nasledujúci takt: Ctrl+ (Mac: +)
  Predchádzajúci takt: Ctrl+ (Mac: +)
  Nasledujúca nota:
  Predchádzajúca nota:

  Nota pod (v akorde alebo v spodnej notovej osnove): Alt+
  Nota nad (v akorde alebo v hornej notovej osnove): Alt+

  Vrchná nota v akorde: Ctrl+Alt+ (Ubuntu používa túto skratku pre pracovné plochy)
  Spodná nota v akorde: Ctrl+Alt+ (Ubuntu používa túto skratku pre pracovné plochy)

  Vkladanie nôt

  Spustenie režimu vkladania nôt: N
  Vypnutie režimu vkladania nôt: N alebo Esc

  Hodnoty

  Pomocou kláves 1 ... 9 vyberáte hodnoty. Pozri tiež sekciu Vkladanie nôt.

  Polovičná hodnota predchádzajúcej noty: Q
  Dvojitá hodnota predchádzajúcej noty: W

  Hlasy

  Hlas 1: Ctrl+I Ctrl+1 (Mac +I +1)
  Hlas 2: Ctrl+I Ctrl+2 (Mac +I +2)
  Hlas 3: Ctrl+I Ctrl+3 (Mac +I +3)
  Hlas 4: Ctrl+I Ctrl+4 (Mac +I +4)

  Tónová výška

  Výšky tónov vkladáte pomocou kláves s písmenami (A-G), alebo prostredníctvom MIDI kklaviatúry. Pre viac informácii pozri sekciu Vkladanie nôt.

  Opakovať predchádzajúcu notu alebo akord: R (opakovanie môže mať inú duration, ak ju predtým zvolíte)

  Opakovať výber: R (Výber bude zopakovaný od prvej noty po koniec výberu)

  Transponovať o oktávu nahor: Ctrl+ (Mac: +)
  Transponovať o oktávu nadol: Ctrl+ (Mac: +)

  Transponovať o pol tóna nahor (preferencia krížikov):
  Transponovať o pol tóna nadol (preferencia béčok):
  Diatonická transpozícia nahor: Alt+Shift+
  Diatonická transpozícia nadol: Alt+Shift+

  Enharmonické zámeny tónov: J

  Pomlčka: 0 (nula)

  Interval

  Pridať interval nad aktuálnu notu: Alt+[číslo]

  Smer

  Zmena smeru (nožičky, oblúčika, ligatúry, zátvorky rytmickej skupiny nôt, a podobne): X
  Zrkadliť hlavičku noty: Shift+X

  Articulačné značenie

  Staccato: Shift+S
  Crescendo: <
  Decrescendo: >

  Vkladanie Textu

  Text notovej osnovy: Ctrl+T (Mac:+T)
  Text systému: Ctrl+Shift+T (Mac: Ctrl+Shift+T)
  Text tempa: Alt+T
  Značka sekcie: Ctrl+M (Mac: +M)

  Vkladanie textu (piesne)

  Vložiť text na označenej note: Ctrl+L (Mac: +L)
  Predchádzajúce slabika: Shift+Space
  Nasledujúca slabika: ak je aktuálna a nasledujúca slabika oddelená znakom '-': -, else Medzerník
  Posunúť slabiku vľavo o 1sp:
  Posunúť slabiku vpravo o 1sp:
  Posunúť slabiku vľavo o 0.1sp: Ctrl+ (Mac: +)
  Posunúť slabiku vpravo o 0.1sp: Ctrl+ (Mac: +)
  Posunúť slabiku vľavo o 0.01sp: Alt+
  Posunúť slabiku vpravo o 0.01sp: Alt+

  Po predchádzajúcu stanzu: Ctrl+ (Mac: +)
  Po nasledujúcu stanzu: Ctrl+ (Mac: +)

  Pre viac skratiek textovej zložky prejdite na sekciu Text.

  Zobrazenie

  Navigátor: F12 (Mac: fn+F12)
  Panel prehrávanial: F11 (Mac: fn+F11)
  Mixážny pult: F10 (Mac: fn+F10)
  Paleta: F9 (Mac: fn+F9)
  Prehliadač: F8 (Mac: fn+F8)
  Klaviatúra: P

  Pozri tiež

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.