Trámce medzi osnovami

Updated 4 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Cross-staff notation

V klavírnych zápisoch je bežné používať dve notové osnovy (s basovým a husľovým kľúčom) na vyjadrenie jednej hudobnej frázy.

Rozloženie frázy do dvoch notových osnov uskutočníte v MuseScore nasledovne:

Zadajte všetky noty do jednej notovej osnovy:

Beamed notes in upper staff

Klávesovou skratkou Ctrl+Shift+ presuniete vybranú notu, alebo akord do ďalšej notovej osnovy (Mac: +Shift+.)

Selected note moved to lower staff

Ak chcete posunúť trámec, dvojklikom naň zobrazíte rukoväte a potiahnutím upravíte tvar trámca.

Pozri tiež

  • Taktová čiara taktové čiary cez viacero notových osnov (veľká notová osnova).

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.