Módy zobrazenia

Updated 6 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Módy zobrazenia.

  Notový zápis môžete vidieť v rôznych zobrazeniach.

  Okrem Zobrazenia strany a Zobrazenia plynulého zápisu sú zobrazenia dostupné v menu Zobraziť.

  Zobrazenia strany a Zobrazenia plynulého zápisu

  V Zobrazení strany sa zápis zobrazuje tak, ako bude vytlačený alebo exportovaný do PDF, prípadne obrázkového súboru. V Zobrazení plynulého zápisu bude notový materiál zobrazený ako jeden systém.

  Ak prepínate medzi Zobrazením strany a Zobrazením plynulého zápisu, notový zápis bude automaticky preformátovaný. Ak urobiíte manuálne zásahy do notového zápisu, prekontrolujte ho..

  Zobrazovacie módy môžete prepínať v tomto okne:

  Viewing Modes

  Zobrazenie strany

  V Zobrazení strany je notový materiál zobrazený na jednej alebo viacerých stranách danej veľkosti s okrajmi a zobrazujú sa všetky zlomy riadkov a strán vrátane tých, ktoré ste zadali manuálne. (Manuálne vkladanie zlomov strán je potrebné pre vytvorenie vhodných bodov pre otáčanie strán pri hraní)

  Zobrazením plynulého zápisu

  V Zobrazení plynulého zápisu bude notový materiál zobrazený v jednom systéme. Ak sa práve v zobrazení nenachádza počiatočná pozícia zápisu, bude zobrazená informácia o číslach taktov, názov hudobného nástroja, kľúče, predznamenanie a taktové značenie

  Example of continuous view

  Pred vytlačením notového zápisu alebo nahratím na MuseScore.com prepnite na Zobrazenie strany a skontrolujte zlomy riadkov, prípadne strán.

  Poznámka: Zobrazenie plynulého zápisu má vďaka jednoduchosti zobrazenia rýchlejšiu odozvu pri práci, ako Zobrazenie strany.

  Priblíženie

  V Zobrazení strany aj Zobrazení plynulého zápisu môžete nastaviť úroveň priblíženia notového zápisu (poznámka: neovplyvňuje veľkosť formátu pri tlačení) pomocou rozbaľovacieho menu v štandardnom panely nástrojov.

  Zoom

  Tu môžete zmeniť percentuálny podiel zobrazenia (25–1600 %) alebo použiť možnosť zobrazenia "Na šírku strany", "Na celú stranu" a "Dvojstránku" (mierky zodpovedajú aktuálnej veľkosti okna).

  Možnosti Zväčšiť a Zmenšiť zobrazenie notového záznamu sú umiestnené v menu Zobraziť alebo použite klávesové skratky Ctrl + +, prípadne Ctrl + -. Návrat na zobrazenie 100% uskutočníte pomocou klávesovej skratky Ctrl + 0.

  Zväčšovanie a zmenšovanie priblíženia môžete uskutočniť aj skrolovaním stredného tlačidla myši nahor a nadol počas držania klávesy Ctrl (Mac: Cmd).

  Zobrazenie viacerých notových zápisov súčasne

  Zápisy môžu byť zobrazené vedľa seba

  Documents side by side

  alebo nad sebou

  Documents stacked

  Veľkosť zobrazovacej plochy pre notové zápisy upravujete potiahnutím ich rozdeľujúcej bariéry.

  Celá obrazovka

  Použitím zobrazenia na celú obrazovku uvidíte viacej prvkov notového zápisu.

  Full screen

  Funkciu navigátora je vhodné využiť, ak máte rozsiahly notový zápis a potrebujete vedieť, kde sa momentálne nachádzate. Panel sa nachádza v spodnej časti obrazovky.

  NOT FOUND: Navigator_en.png

  Modrý obdĺžnik reprezentuje aktuálne zobrazenú plochu notového zápisu v hlavnom okne. V okne sa môžete presúvať potiahnutím obdĺžnika alebo posuvníka, prípadne kliknutím na zvolenú oblasť sa do nej okamžite presuniete.

  Navigator bar

  Pro zobrazenie Navigátora choďte do menu Zobraziť a vyberte položku Navigátor, alebo použite klávesovú skratku F12 (Mac: fn+F12).

  Hľadať

  Okno pre vyhľadávanie otvoríte pomocou kávesovej skratky Ctrl + F. Vyhľadávať môžete podľa čísla taktu, čísla strany vo formáte sXX (kde XX = číslo strany) alebo text opakovacieho značenia.

  Pozri tiež

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.