Zástavky, ktoré zasahujú na viac notových osnov

Updated 11 months ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Trámce medzi osnovami

V notových zápisoch pre klavír sa na zápis hudobnej frázy bežne využívajú obe notové osnovy (s basovým i husľovým kľúčom).

V MuseScore sa to dá zadať takto:

Najprv vložte všetky noty na jednu notovú osnovu:
Noty so zastávkou na hornej notovej osnove

Kombináciou klávesov Ctrl+Shift+Down sa označená nota alebo akord presunie na ďalšiu notovú osnovu (Mac: +Shift+Down.)
Označené noty sa presunuli na notovú osnovu, ktorá sa nachádza nižšie

Pozri aj: Taktové čiary a dozviete sa o taktových čiarach, ktoré zasahujú na viac notových osnov (t. j. veľká notová osnova).