Olika notvärden på ackord i samma system

• maj 2, 2019 - 09:06

Hej!

Jag skriver in pianonoter där jag vill ha ett c på topp som helnot som binds över till nästa takt samtidigt som a samt g ska ligga som två halvnoter i samma takt och vandra nedåt.

Hur gör jag det? Jag kan bara få samma notvärden? Så just nu kan jag skriva c+a i halvnot samt c+g i halvnot men jag vill att c:et på topp ska ligga som en helnot. Går det?

/Sofia

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.