Điền nốt nhạc

Updated 1 month ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Nhập nốt nhạc

Điền (ghi) nốt nhạc và dấu lặng vào một khuôn nhạc cần theo 4 bước căn bản:

 1. Chọn điểm khởi đầu cho việc ghi nốt nhạc
 2. Chọn điền nốt nhạc (bấm N để bắt đầu viết nốt nhạc xuống dòng nhạc) QUAN TRỌNG! (Đây là chỗ làm đa số người mắc lỗi)
 3. Chọn độ dài thời gian cho nốt (hoặc dấu lặng) mà bạn muốn ghi
 4. Điền vào âm độ (hoặc dấu lặng) dùng những phím đi tắt trên bàn đánh chữ, dùng con chuột hoặc dùng MIDI keyboard

Bước 1: Điểm khởi đầu

Trước tiên, chọn một nốt nhạc hoặc một dấu lặng trên bản nhạc làm điểm khởi đầu cho việc ghi nốt nhạc. Nốt nhạc hoặc dấu lặng được ghi sẽ thay thế nốt nhạc hoặc dấu lặng đang có trong trường canh (ghi chồng lên thay vì thêm vào). Tuy nhiên bạn có thể chêm trường canh mới vào bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào (đọc thêm về measure operations , "Insert") hoặc dùng mệnh lệnh Sao, Chép để dời một đoạn (nốt) nhạc.

Bước 2: Điền nốt nhạc

Nút chữ "N" ở phần toolbar của phần viết nốt nhạc cho thấy bạn đang ở trong trong trạng thái viết nốt nhạc hay là không. Ngoài việc bấm nút N, bạn cũng có thể dùng những phím đi tắt trên bàn đánh chữ sau đây:

 • N: Bắt đầu phần Điền nốt nhạc
 • N hoặc phím Escape: Chấm dứt phần Điền nốt nhạc

Bước 3: Độ dài thời gian của nốt nhạc

Sau khi vào phần Điền nốt nhạc, chọn độ dài thời gian cho nốt nhạc bạn cần từ toolbar viết nốt nhạce hoặc dùng những phím đi tắt có công dụng tương đuơng.

Những phím đi tắt trên bàn đánh chữ để chọn độ dài thời gian cho nốt là:

 • 1: Nốt móc 4 (hemidemisemiquaver)
 • 2: Nốt móc 3 (demisemiquaver)
 • 3: Nốt móc 2 (semiquaver)
 • 4: Nốt móc (quaver)
 • 5: Nốt đen (crotchet)
 • 6: Nốt trắng (minim)
 • 7: Nốt tròn (semibreve)
 • 8: Nốt tròn đôi (breve)
 • 9: Longa
 • .: Một dấu chấm (dot) dùng để thay đổi độ dài thời gian của nốt đã chọn thành một dotted note.

Bước 4: Điền vào cao độ của âm thanh

Cho tất cả các loại nhạc cụ (ngoại trừ unpitched percussion) bạn có thể thêm cao độ của nốt bằng cách dùng con chuột bấm thẳng lên khuông nhạc. (Hướng dẫn dành riêng cho trống đánh đặc trưng nào đó có ở phần Drum notation ). Tuy nhiên bạn sẽ nhận thấy dùng MIDI keyboard (nhìn dưới đây) hoặc chọn chữ cái ABC trên bàn đánh chữ sẽ mau hơn. Những ví dụ sau đây dùng bàn đánh chữ tiêu chuẩn bình thường của máy điện toán:

Điền vào độ cao của âm thanh bằng cách đánh những chữ cái tương xứng nằm trên bàn đánh chữ:
C D E F G A B C
Notes: C, D, E, F, G, A, B, C

0 (Zero) tạo ra dấu lặng: Ví dụ C D 0 E. Chú ý rằng độ dài thời gian bạn chọn cho nốt (phần tư/nốt đen trong ví dụ này) cũng là độ dài của dấu lặng (dấu lặng cho phần tư/nốt đen)
C, D, rest, E

Xin lưu ý trong phiên bản 0.9.6 và trước đó, Space tạo ra dấu lặng. Trong những phiên bản mới hơn của MuseScore Space sẽ cho chơi lại bài nhạc.

Khi trong trạng thái viết nốt nhạc, MuseScore tự động tiến tới trước. Nếu bạn muốn thêm một hợp âm vào phần đã viết, bấm giữ phím Shift và điền vào tên của nốt: C D Shift+F Shift+A E F
C, D minor triad, E, F

Để tạo ra hợp âm với nốt có độ thời gian dài ngắn khác nhau, đọc thêm phần voices .

Nếu bạn muốn tạo ra một dotted note, bấm giữ phím .. Ví dụ 5 . C 4 D E F G A
Dotted quarter note: C, eighth notes: D, E, F, G, A

Khi bạn viết một nốt trên keyboard, MuseScore chọn điền quãng tám gần nhất với nốt đã điền trước đó. Để chuyển nốt lên hoặc xuống một quãng tám, hãy dùng những phím đi tắt trên bàn đánh chữ sau đây:

 • Ctrl+ (Mac: +): Tăng độ cao của âm thanh của nốt lên một quãng tám.
 • Ctrl+ (Mac: +): Giảm độ cao của âm thanh của nốt xuống một quãng tám.

Những phím đi tắt trên bàn đánh chữ khác có trong phần điền nốt nhạc:

 • (Up): Tăng cao độ của âm thanh của nốt lên một semitone (uses sharps).
 • (Down): Giảm cao độ của âm thanh của nốt xuống một semitone (uses flats).
 • R: Làm một bản sao y hệt như nốt vừa viết
 • Q: Giảm một nửa độ dài thời gian của nốt vừa viết
 • W: Tăng gấp đôi độ dài thời gian của nốt vừa viết
 • Backspace: Bỏ đi nốt vừa viết
 • X: Đổi chiều của (thân) nốt nhạc
 • Shift+X: Dời nốt đầu tiên đến phía đối diện của (thân) nốt nhạc

MIDI keyboard

Trong MuseScore phiên bản 0.9.6 hoặc mới hơn, bạn có thể chêm độ cao của âm thanh bằng cách dùng MIDI keyboard.

 1. Nối MIDI keyboard vào máy điện toán và mở (cho chạy) keyboard lên
 2. Mở (cho chạy) MuseScore
 3. Tạo ra một bài nhạc mới
 4. Bấm để chọn dấu lặng trong measure 1 để cho biết bạn muốn nốt đầu tiên bắt đầu từ đâu
 5. Bấm N để vào ghi (viết) nốt nhạc
 6. Chọn một độ dài thời gian cho nốt, chẳng hạn như 5 cho nốt đen (crotchets), như miêu tả ở trên
 7. Đánh một nốt trên MIDI keyboard, sẽ thấy độ cao của âm thanh của nốt đó đã được ghi nhận vào bài nhạc của bạn

Ghi chú: MIDI keyboard có thể đánh một nốt hoặc nhiều nốt cùng lúc. Cách đánh (viết nhạc) này (thường được gọi là "step-time entry") mau chóng và đáng tin cậy. Một vài thảo trình soạn nhạc thử "phiên dịch" "real-time entry", khi người nhạc sĩ chơi một đoạn cùng lúc thảo trình cố ghi lại các nốt nhạc. Tuy nhiên việc ghi lại thường xuyên cho ra kết quả không tin cậy được, ngay khi người chơi nhạc là một nhạc sĩ có kinh nghiệm và dùng thảo trình viết nhạc đắt tiền. MuseScore tập trung vào việc viết nhạc có kết quả chắc chắn nên áp dụng phương pháp "step-time entry".

Nếu bạn có nhiều dụng cụ MIDI nối với máy điện toán, bạn có thể phải hướng dẫn cho MuseScore biết MIDI nào là MIDI keyboard. Dùng phiên bản 0.9.6 hoặc mới hơn, hãy đến EditPreferences... (Mac: MuseScorePreferences...). Trong phần định sẵn cách sử dụng, bấm vào phần I/O tab và chọn MIDI keyboard bạn có dưới phần "Chọn port - Input device".

Màu sắc của những nốt nằm trong phạm vi có thể chơi/hát nhạc được

Từ phiên bản 0.9.5 trở đi, MuseScore dùng màu vàng hoặc đỏ để chỉ ra những nốt (khó chơi/hát) ra khỏi khoảng cách của âm độ hữu dụng - nằm ngoài phạm vi có thể chơi/hát nhạc được. Nốt nằm trên hay dưới mức có thể chơi/hát được đối với một người tài tử sẽ có màu vàng. Nốt nằm trên hay dưới mức có thể chơi/hát được đối với một người chuyên nghiệp sẽ có màu đỏ. Những màu sắc này sẽ hiện lên trên màn ảnh nhưng sẽ không xuất hiện khi in bài nhạc ra. Từ phiên bản 0.9.5 trở lên, để tắt đi phần dùng màu sắc này hãy chọn Điều chỉnhĐịnh sẵn cách sử dụng của MuseScore... (Mac: MuseScoreĐịnh sẵn cách sử dụng của MuseScore...), bấm vào phần Viết nốt nhạc tab, và bỏ đi đánh dấu của phần "Tô màu nốt nhạc nào ra khỏi khoảng cách của âm độ hữu dụng".

Đọc thêm

Hướng dẫn thêm