Sao, Chép

Updated 1 year ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Sao chép và dán

Làm bản sao và chép lại bản sao là một công cụ hữu ích cho những việc cần phải lập đi lập lại hoặc thay đổi vị trí một vài nhịp của một đoạn nhạc.

Sao

  1. Bấm vào nốt đầu tiên của đoạn nhạc bạn muốn chọn
  2. Shift+bấm chuột trái trên nốt cuối cùng của đoạn nhạc bạn muốn chọn. Một hình chữ nhật màu xanh sẽ tô đậm phần bạn đã chọn.
  3. Chọn bấm vào phần Điều chỉnhLàm một bản sao

Chép

  1. Bấm vào nốt nhạc hoặc trường canh ở ngay đoạn bạn muốn chép vào
  2. Chọn bấm vào phần Điều chỉnhDán (từ bản sao)