Điều chỉnh

Updated 1 year ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Điều chỉnh.

Bạn có thể điều chỉnh rất nhiều yếu tố trong bài nhạc tại phần Điều chỉnh :

 • Bấm chuột trái hai lần: Bắt đầu phần Điều chỉnh
 • Bấm nút Escape: Chấm dứt phần Điều chỉnh

Dùng con chuột để kéo hoặc dùng bàn đánh chữ để di chuyển những yếu tố có handles trong phần điều chỉnh.

Dấu luyến trong phần Điều chỉnh:

Sample slur in Edit Mode

Mệnh lệnh dùng trên bàn đánh chữ:

 • : Dời handle sang trái một Space
 • : Dời handle sang phải một Space
 • : Dời handle lên trên một Space
 • : Dời handle xuống dưới một Space
 • Ctrl+ (Mac: +): Dời handle sang trái 0.1 Space
 • Ctrl+ (Mac: +): Dời handle sang phải 0.1 Space
 • Ctrl+ (Mac: +): Dời handle lên trên 0.1 Space
 • Ctrl+ (Mac: +): Dời handle xuống dưới 0.1 Space
 • Shift+: Dời handle's tick anchor sang trái
 • Shift+: Dời handle's tick anchor sang phải
 • Tab: Đến handle kế tiếp

Đôi khi bạn muốn có thể tự tay dời một nốt hay ngay cả nốt thăng/giảm theo chiều ngang, để làm điều này hãy bấm chuột trái 2 lần trên nốt mình muốn dời và dùng phím mũi tên trái/mũi tên phải để dời đi.

Xem thêm: Text editing , Dấu luyến , Bracket , Line