Cài thảo trình

Updated 1 month ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Cài đặt

MuseScore chạy được trên nhiều hệ thống điều hành kể cả Windows, Mac, và Linux.

Windows

Bạn có thể lấy thảo trình dành cho Windows từ trang Chuyển Về của trang nhà MuseScore. Bấm vào đuờng hướng dẫn để bắt đầu phần chuyển về. Browser của bạn sẽ yêu cầu bạn xác định bạn muốn chuyển thảo trình này về máy. Bấm "Lưu Trữ Tài Liệu".

Khi việc chuyển thảo trình về máy đã hoàn tất, bấm chuột trái hai lần trên tên của thảo trình để bắt đầu phần cài đặt. Vì lý do an ninh, hệ thống điều hành Windows có thể sẽ mở ra một khuôn hình chữ nhật và yêu cầu bạn xác nhận trước khi cho chạy thảo trình. Bấm nút "Cho Chạy" để tiếp tục.

install-wizard-1-winxp.png

Thảo trình cài đặt sẽ khuyên bạn nên tắt hết tất cả thảo trình đang chạy trước khi tiếp tục. Sau khi bạn đã làm điều này, bấm nút "Tiếp theo" để tiếp tục.

Phần cài thảo trình có hướng dẫn giúp đỡ này sẽ cho thấy phần điều kiện của giấy phép cho sử dụng thảo trình miễn phí để bạn có thể xem xét. Bấm nút "Tôi đồng ý" để tiếp tục.

Kế đến, thảo trình cài đặt sẽ xác nhận nơi bạn muốn cài thảo trình MuseScore vào máy. Nếu bạn cài một phiên bản mới hơn của MuseScore nhưng muốn giữ lại phiên bản đang có, bạn phải thay đổi vị trí của cặp giấy chứa phiên bản mới. Nếu không muốn thì bấm nút "Tiếp tục" để làm tiếp.

Kế nữa, thảo trình cài đặt sẽ xác nhận tên của cặp giấy dùng để chứa MuseScore, tên này là tên sẽ có trong danh bạ Windows Start của các thảo trình được cài trong máy. bấm nút "Cài thảo trình" để tiếp tục.

Cho thảo trình cài đặt một vài phút để mang hết tất cả dữ liệu cần thiết và phần quản lý vào cặp giấy. Khi thảo trình cài đặt thông báo đã hoàn tất việc làm của mình, bấm nút "Hoàn tất" để đóng thảo trình cài đặt lại. Nếu bạn muốn, bạn có thể xóa bỏ phần thảo trình cài đặt mà bạn vừa chuyển về.

install-wizard-finish-winxp.png

Bắt đầu sử dụng MuseScore

Để mở MuseScore, chọn StartAll ProgramsMuseScoreMuseScore.

Thảo trình MuseScore sẽ mở ra bài nhạc mẫu sau nhiều giây. Xin cứ tự nhiên thử nghiệm với bài nhạc mẫu và làm quen với cách sử dụng thảo trình. Kế đó bạn cũng có thể [[nodetitle:tạo bài nhạc mới|sáng tác một bài nhạc]] .

screenshot-demo-score.png

Dành cho người sử dụng có trình độ trung cấp: Cài thảo trình một cách yên lặng hoặc cài thảo trình tự động, không cần mình nhúng tay vào

Bạn có thể cài thảo trình MuseScore một cách yên lặng (không thấy gì hiện lên màn ảnh) bằng cách dùng mệnh lệnh
MuseScore-1.1.exe /S /D=C:\Program Files\MuseScore
Bạn có thể tháo thảo trình ra khỏi máy với mệnh lệnh
cd C:\Program Files\MuseScore
Uninstall.exe /S

Hệ thống điều hành Mac

Cài thảo trình

Bạn sẽ tìm thấy tài liệu Mac dạng dmg tại trang Chuyển Về của trang nhà MuseScore. Bấm vào đường hướng dẫn để bắt đầu việc chuyển về. Khi việc chuyển về đã hoàn tất, tài liệu dạng dmg sẽ tự động hiện lên màn ảnh dưới tên thảo trình cài đặt "MuseScore-1.1".

install_mac_0963.png

Bấm, giữ và kéo hình biểu tượng MuseScore vào hình biểu tượng cặp giấy Applications. Nếu bạn không phải là người có chìa khóa quản lý, hệ thống điều hành Mac sẽ hỏi mật mã: Bấm "Authenticate" và điền vào mật mã của bạn để cho phép hệ thống điều hành Mac chuyển thảo trình MuseScore vào cặp giấy Application.
Bây giờ bạn có thể cho chạy MuseScore từ Applications hoặc từ SpotLight.

Tháo thảo trình ra khỏi máy

Chỉ việc xóa bỏ MuseScore khỏi cặp giấy Applications.

Linux

Xin đến trang Chuyển Về để đọc hướng dẫn liên quan đến MuseScore trên Linux. Có thảo trình cài đặt dành cho Debian, Ubuntu, Fedora và PCLinuxOS. Bạn cần tự tạo ra thảo trình cài đặt cho các hệ thống điều hành Linux từ nguồn code. Xem hướng dẫn dành riêng cho Fedora dưới đây.

Fedora

 1. Mang GPG key vào máy:
  su
  rpm --import http://prereleases.musescore.org/linux/Fedora/RPM-GPG-KEY-Seve
 2. Đến trang Chuyển Về của trang nhà MuseScore. Bấm vào đường hướng dẫn dành cho phiên bản Fedora đã ổn định và chọn tài liệu dạng rpm đúng cho máy của bạn
 3. Tùy thuộc vào phiên bản của hệ thống điều hành của máy, hãy dùng một trong hai mệnh lệnh dưới đây để cài đặt MuseScore
  • nếu dùng cho arch i386
   su
   yum localinstall musescore-0.9.4-1.fc10.i386.rpm
  • hoặc nếu dùng cho arch x86_64
   su
   yum localinstall musescore-0.9.4-1.fc10.x86_64.rpm

Nếu bạn gặp trở ngại với phần âm thanh, xin đọc Fedora 11 và âm thanh .