Thiết lập

Updated 1 year ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Preferences

  Có lẽ bạn sẽ muốn có một định kiểu tổng quan hoặc các thư mục được chọn trước khi sử dụng MuseScore.
  Bạn có thể cài đặt điều này qua Điều chỉnhThiết lập... (Mac: MuseScoreThiết lập...):

  Menu: Edit / Preferences...

  Một cửa sổ thiết lập sẽ xuất hiện có các thẻ để di chuyển bên trong:

  Tabs of dialog: Edit / Preferences...

  Một vài thay đổi có thể cần khởi động lại (thoát và mở lại) MuseScore thì mới có hiệu lực. Một hộp thông báo sẽ hiện lên khi bạn nhấp vào Áp dụng hoặc Đồng ý.

  Nút "Trả tất cả về mặc định" sẽ đưa chúng về một thiết lập mặc định của MuseScore lúc bạn cài đặt chương trình.
  Nút "Hủy bỏ" sẽ bỏ qua tất cả những thay đổi bạn vừa tạo ra.

  Thẻ "Tổng quát"

  Dialog: Edit / Preferences... / General

  Tại đây bạn có thể định rõ:

  • Bản nhạc sẽ mở
  • Thư mục mặc định để tìm kiếm các bản nhạc của bạn, gói âm thanh, kiểu mẫu, và vân vân
  • Khoảng thời gian sẽ tự động lưu trữ
  • Ngôn ngữ sử dụng (các bản dịch cũng có thể cập nhật tại đây)
  • Định kiểu các cửa sổ MuseScore và kích thước các biểu tượng công cụ
  • Các cửa sổ sẽ mở khi khởi động (Bảng điều khiển chơi nhạc, Bộ điều hướng, Cửa sổ kết nối MuseScore).
   Chú ý việc cập nhật bản dịch cho ngôn ngữ cũng có thể được hoàn thành thông qua Hỗ trợQuản lý tài nguyên

  Thẻ "Bộ vẽ"

  Dialog: Edit / Preferences... / Canvas

  Dùng thẻ "Bộ vẽ" để cài đặt màu và ảnh nền yêu thích của bạn cho nền bản nhạc và giấy.

  Bên dưới mục Những thứ linh tinh, chọn Khử răng cưa (đã bật theo mặc định) sẽ làm các đường kẻ xiên và các cạnh của các hình trông mượt hơn (bớt lởm chởm). Mục Vùng lân cận để chọn một vật sẽ kiểm soát khoảng cách mà chuột vẫn còn có thể tác động trên một vật, khoảng cách này là từ chuột tới vật. Số càng nhỏ đòi hỏi độ chính xác càng cao, sẽ khiến việc nhấp chọn khó hơn trên các đối tượng nhỏ. Số càng lớn đòi hỏi độ chính xác càng thấp, vô tình sẽ khiến việc nhấp chọn khó hơn trên các đối tượng gần nhau. Hãy chọn một giá trị làm việc thấy dễ chịu.

  Thẻ "Nhập nốt"

  Dialog: Edit / Preferences... / Note Input

  Trên thẻ này có các thiết lập nhập nốt và điều khiển MIDI từ xa. Tại đây có thể cài đặt những thứ bên dưới:

  • Nhập nốt theo MIDI
  • Kích hoạt phát nốt nhạc khi nhập nốt
  • Trường độ phát của nó
  • Tô màu các nốt nằm ngoài âm vực cho phép
  • Các thiết lập điều khiển MIDI từ xa

  Thẻ "Bản nhạc"

  Dialog: Edit / Preferences... / Score

  Các thiết lập bản nhạc gồm có

  • Các tập tin danh sách nhạc cụ mặc định (có thể chọn cả hai)
  • Định kiểu mặc định cho bản nhạc và các bè
  • Tỷ lệ xem mặc định

  Thẻ "Nhập/Xuất âm thanh"

  Dialog: Edit / Preferences... / I/O

  "Nhập/Xuất âm thanh" để thiết lập đầu vào và đầu ra cho âm thanh

  Thẻ "Nhập dữ liệu"

  Dialog: Edit / Preferences... / Import

  Các thiết lập này sẽ quyết định việc nhập liệu từ các tập tin của các nguồn khác:

  • Dùng định kiểu sẵn có trong MuseScore hoặc định kiểu mà bạn chọn
  • Bộ ký tự cho chương trình Guitar Pro và Overture
  • Các lựa chọn bố trí khi nhập từ MusicXML
  • Nốt ngắn nhất trong tập tin MIDI

  Thẻ "Xuất dữ liệu"

  Dialog: Edit / Preferences... / Export

  Các thiết lập này sẽ quyết định những gì tập tin MuseScore sẽ xuất ra:

  • Độ phân giải ảnh PNG/SVG (trong đơn vị DPI) và có dùng lựa chọn nền trong suốt hay không
  • Có xử lý khai triển các dấu lặp khi xuất tập tin MIDI hay không
  • Tần số lấy mẫu âm thanh kỹ thuật số
  • Có xuất các bố trí và các ngắt dòng hay ngắt trang ra tập tin MusicXML hay không

  Thẻ "Phím tắt"

  Dialog: Edit / Preferences... / Shortcuts

  Mọi thao tác có thể làm trong MuseScore được liệt kê ở đây, một phím tắt sẽ được liên kết với nó nếu có. Dùng nút "Định nghĩa..." để định nghĩa một phím tắt mới cho một thao tác. Bạn có thể sử dụng tối đa 4 phím để định nghĩa một phím tắt.
  Bạn có thể trả tất cả các phím tắt về mặc định, hoặc xóa một phím tắt mà bạn chọn.

  (Chú ý một vài phím tắt trùng với phím tắt mặc định sẽ không thể được sử dụng với một vài bàn phím. Hãy kiểm lại.)

  Thẻ "Cập nhật"

  Dialog: Edit / Preferences... / Update

  Cái này sẽ kiểm tra xem MuseScore có bản mới hay không lúc khởi chạy chương trình.

  Bản cập nhật có thể kiểm tra thủ công tại trình đơn Hỗ trợKiểm tra phiên bản mới của MuseScore

  Xem thêm

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.