Tắt việc tự động nối các nốt nhạc

• Th11 19, 2019 - 04:33

Xin chào nhà phát tiển. Chúc một ngày tốt lành!
Tôi muốn tắt chế độ nối các nốt nhạc lại với nhau nhưng chưa tìm được. Mong nhà phát triển giúp chúng tôi kiểm soát việc bật/tắt chế độ tự động nối các nốt nhạc với nhau dễ dàng hơn.
Xin cảm ơn!

Đính kèm Dung lượng
Nối nốt nhạc.png 32.98 KB

Comments

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.