Drom notasie

Updated 12 jare ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Drum notation

Voorbeeld drom notasie:
Voorbeeld Drom Notasie

Die notasie vir dromstelle beskik gereeld oor opstreep en afstreep note wat gelyktydig plaasvind. Indien u onbekend is met die redigering van meervoudige stemme in 'n enkel maat, gaan kyk na voices vir 'n oorsig. Sien benede vir spesifieke instruksies vir slag notasie.

Notation for drumsets often include upstem and downstem notes happening simultaneously. If are unfamiliar with editing multiple voices in a single staff then see voices for an overview. See below for instructions specific to percussion notation.

MIDI klawerbord

Die maklikste manier om drom notasies by 'n musiek stelsel te voeg is met gebruik van 'n MIDI klawerbord. Meeste MIDI klawerborde beskik oor slag simbole of merke bo elke sleutel. Wanneer die sleutel vir "high hat" gedruk word sal MuseScore die korrekte notasie byvoeg. MuseScore sal outomaties die rigting van die noot-streep bepaal asook die korrekte noot-kop invoeg.

The easiest way to add drum notation to your score is via MIDI keyboard. Most MIDI keyboard have percussion markings above each key. If you press the key for high hat then MuseScore will add the correct notation to the score. MuseScore automatically takes care of the stem direction and type of note head.

Muis

Noot invoer via muis is beskikbaar vanaf weergawe 0.9.4

  1. Kies 'n noot of rus in the slag staaf. Dit sal die ooreenstemmende drom pallet laai.
  2. Druk "N" om die noot byvoegging te begin
  3. Kies 'n noot lengte / maar vanaf die Note Invoer toolbar
  4. Kies a tipe noot (soos 'n bas drom of snaar) van die drom [[nodetitle:pallet]]
  5. Kliek on die slag staaf om die noot by te voeg by die musiek notasie.