Възстановяване на заводските настройки

Updated 1 year ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Възстановяване на заводските настройки.

Последните версии на MuseScore имат възможност да върнат първоначалните си настройки или "factory-settings". Понякога това е поплезно ако настройките ви се повредят. Това не е нормално явление, затова най-добре се консултирайте във форумите, тъй като вероятно е там да има решение на проблема, без да е необходимо да връщате всичко.

Внимание: възстановяването на настройките премахва всички промени в предпочитанията, палитри или прозорци.

Инструкции за Windows

 1. Ако сте отворили MuseScore трябва да я затворите (FileQuit)
 2. Натиснете Windows key+R за да отворите Run диалога. (Windows key е този с логото на Microsoft Windows.)
 3. Цъкнете Browse...
 4. Търсете mscore.exe на компютъра си. Мястото може да варира според инсталацията ви, но вероятно е нещо подобно на My Computer > Local Disk > Program Files > MuseScore > bin > mscore.exe
 5. Цъкнете Open за да излезете от диалоговия прозорец Browse и да се върнете на Run. Трябва да видите следния текст (или подобен) в прозореца Run: "C:\Program Files\MuseScore\bin\mscore.exe"
 6. Цъкнете след кавичките, добавете интервал, тире и главно F: -F
 7. Натиснете OK

След няколко секунди MuseScore ще се стартира и всички настройки ще са върнати към заводските "factory settings".

За напреднали потребители, главния файл с настройки се намира в:

 • Windows Vista или по нов: C:\Users\<USERNAME>\AppData\Roaming\MusE\MuseScore.ini
 • Windows XP или по-стар: C:\Documents and Settings\USERNAME\Application Data\MusE\MuseScore.ini

Останалите настройки (палитри, сесии...) са в:

 • Windows Vista или по нов: C:\Users\<USERNAME>\AppData\Local\MusE\MuseScore\
 • Windows XP или по-стар: C:\Documents and Settings\USERNAME\Local Settings\Application Data\MusE\

Инструкции за Mac OS X

 1. Ако MuseScore е стартирана, първо трябва да я затворите (FileQuit)
 2. От Open Applications/Utilities/Terminal ще се появи терминален прозорец
 3. Напишете, (или копирайте) следната команда в реда на терминала (добавете '/' в началото):

  /Applications/MuseScore.app/Contents/MacOS/mscore -F

Това ще възстанови всички настройки към първоначалните и ще стартира веднага MuseScore. Вече може да изключите терминала и да продължите да използвате MuseScore.

За напреднали потребители, главния файл с настройки се намира в ~/.config/muse.org/MuseScore.ini.
Останалите настройки (палитри, сесии...) са в ~/Library/Application Support/MusE/MuseScore/

Инструкции за Linux (моля пригодете ги за различен от Ubuntu Lucid)

 1. Ако MuseScore е стартирана, първо трябва да я затворите (FileQuit)
 2. От основното меню в Ubuntu изберете ApplicationsAccessoriesTerminal. Отваря се терминален прозорец
 3. Напишете, (или копирайте) следната команда в реда на терминала:

  mscore -F

Това ще възстанови всички настройки към първоначалните и ще стартира веднага MuseScore. Вече може да изключите терминала и да продължите да използвате MuseScore.

За напреднали потребители, главния файл с настройки се намира в ~/.config/MusE/MuseScore.ini