Извличане на партии

Updated 8 months ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Извличане на партии.

  Ако сте писали пълна ансамбълна партитура, MuseScore може да създаде партия (щим), за всеки музикант в ансамбъла.

  В текущата версия на MuseScore, процесът на извличане на щим от пълна партитура включва две основни стъпки:

  1. Задаване кои инструменти са включени във всяка партия ("Определяне на партиите")
  2. Действително създаване на партия

  Определяне на партиите

  Можете да определите партиите във всеки един момент след създаване на нова партитура. Нужно е само веднъж за всяка партитура, но разбира се винаги можете да направите промени ако е нужно. Следващите инструкции използват за пример струнен квартет, но същият принцип се прилага за всеки друг ансамбъл.

  1. От главното меню изберете FileParts...

   Когато първо отворите прозорецът Партии единственият активен бутон е "New"

  2. В прозорецът Партии цъкнете New, за да създадете "дефиниция на партията"

   Прозорецът Партии сега показва нов щим в левия панел и свойствата на избраната партия в десния

  3. В десния панел въведете име за файлът "File Name" и за партията "Part Title"
   Име на файла
   Името използвано при запис на щимът на компютъра (задължително)
   Заглавие на партията
   Текстът отпечатан на първата страница на щима в горния ляв ъгъл (по избор)
  4. Изберете инструмент, който да излиза в щима, като маркирате съответната отметка в десния панел. Обикновено ви трябв само един инструмент за щим, но понякога може да искате партия с повече от един инструмент (като няколко петолиния с перкусии). MuseScore ви позволява да изберете колкото искате инструменти за една партия.

   В десния панел на прозорецът Партии, свойствата за първият щим са вече завършени

  5. Повторете стъпки от две до четири (по-горе) за всяка необходима партия

   За нашия пример, всичките четири струнни партии са в списък в левия панел на прозорецът Партии

  6. Веднъж като сте готови, натиснете Close за да напуснете прозорецът Партии

  Вече завършили дефинирането на партии. Няма нужда да го правите отново, освен ако не добавите или премахнете инструмент към пълната партитура. В текущите версии на MuseScore не е възможно да разделите едно петолиние (съдържащо два или повече гласа) на отделни партии. Затова, всеки инструмент, който искате да се раздели на отделен щим трябва да има си има отделно петолиние в общата партитура. Това изиства известен замисъл.

  Създаване на партиите

  Можете да създадете партии по всяко време, за да видите как изглеждат, но е необходимо да го направите след като сте завършили общата партитура или поне като имате вече въведена някаква музика и искате да видите как ще изглежда щимът:

  1. От главното меню изберете FileParts... за да извикате прозорецът Партии.
  2. В левия панел изберете партия, която искате да създадете и да прегледате
  3. Натиснете Create Part и нов раздел се добавя към главния прозорец на MuseScore, съдържащ новосъздаденият щим

  Повторете стъпка две и три за всяка партията, която искате да разгледате или отпечатате. Ако направите промени в общата партитура, можете да създадете отново щим по всяко време, за да се отразят промените.

  Запазване

  В настоящите версии на MuseScore промените в партитурата не са свързани с вече създадените партии, затова всяка промяна в партитурата трябва да се направи и в щима или ръчно или като се създаде отново по описания горе начин. Също така партиите се създават като още не записан файл, затова всеки току що създаден щим трябва да бъде записан като отделен файл (чрез FileSave...) или ще бъде загубен при затваряне на раздела. Обикновено ще искате да го прегледате за правилно оформление преди да го запазите.