Добавки

Updated 4 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Добавки.

Добавките са малка част от код, която добавя определена възможност към MuseScore. Вмъквайки добавка, ново меню ще се появи в меню Plugins в MuseScore, което ще извърши определено действие в партитурата или на чест от нея. Добавките позволяват на потребители с минимални знания по програмиране да добавят функционалност към софтуера. За да създадете добавка, вижте документацията.

Някои добавки идват с MuseScore. Можете да намерите още в хранилището с добавки.

Инсталиране

Имайте предвид, че някои добавки може да изискват инсталиране на други компоненти (шрифт...), за да работят. Прочетете документацията за повече информация.

Повечето добавки идват като zip файлове, така че изтеглете .zip файла и го разархивирайте в някоя от долуспоменатите директории.
Накои идват като .js файл, изтеглете го и го поставете в някоя от тези директории.
Някои са като .txt файл, изтеглете го и го поставете в някоя от тези директории и преименувайте разширението на файла на .js

Windows

MuseScore търси добавки в %ProgramFiles%\MuseScore\Plugins (респ. %ProgramFiles(x86)%\MuseScore\Plugins за 64-битови версии) и в %LOCALAPPDATA%\MusE\MuseScore\plugins на Vista и Седем или C:\Documents and Settings\USERNAME\Local Settings\Application Data\MusE\MuseScore\plugins на Windows XP.
Изтеглете zip файла на добавката и го разархивирайте в една от тези директории.

MacOS X

При MacOS X, MuseScore търси добавки в MuseScore bundle /Applications/MuseScore.app/Contents/Resources/plugins и в ~/Library/Application Support/MusE/MuseScore/plugins. За да можете да местите файлове в app bundle, цъкнете с дясно копче на MuseScore.app и изберете "Show package contents" за да се покаже директорията Contents. Използвайте Contents/Resources/plugins а не Contents/plugins.

Linux

На Linux, MuseScore търси добавки в /usr/share/mscore-1.2/plugins и в ~/.local/share/data/MusE/MuseScore/plugins.

Във всеки от горните случаи, рестартирайте MuseScore, за да се заредят новите добавки.
В MuseScore 2.0+ добавките трябва да се активират от Menu -> Edit -> Preferences -> Plugins, последвано от още един рестарт.

Версии преди MuseScore 2.0 трябва да има отворена партитура, за да се активира меню Добавки.

Добавки, инсталирани по подразбиране

ABC import

Тази добавка използва уеб услуга (http://abc2xml.appspot.com/), за да отвори ABC файл в MuseScore. Поддържа ABC 1.6. ABC фалът се праща към уеб услугата, която връща MusicXML файл. После добавката показва партитурата като нова партитура.
Подобрена версия има в ханилището с добавки .

Break Every X Measures

This plugin enters line breaks in the interval selected by you on the selected measures or, if no measures are selected, the entire score.

Break 4

This is an older version of the Break Every X Measures plugin and was part of MuseScore 0.9.5. It may still be available in your installation.
It inserts line breaks every 4 measures on the entire score.

Chord chart

Тази добавка създава нова партитура със всички имена на акордите, поддържани от Джаз формата на MuseScore. От версия 1.2 се нарича "Create Chord Chart" и се намира в "Plugins -> Lead Sheet" и позволява избор на стила на акорда.
Подобрена версия има в ханилището с добавки .

Color notes

Тази добавка оцветява главите на всички ноти във всички петолиния и гласове според конвенцията на BoomWhackers. Всеки тон има различен цвят. C и C# имат различен цвят. C# и Db са с еднакъв цвят.
За да оцветите всички ноти в черно, цъкнете с дясно копче глава на нота -> Select -> All similar elements. Отново дясно копче на нотата -> Color -> Pick black. Може също да използвате "Remove Notes Color" добавка за това.

Create scores

Тази добавка създава нова пиано партитура с 4 четвъртини C D E F. Добър старт за научаване как се създава нова партитура и как се добавят ноти.

Font Test

This plugin is identical to the Note Names plugin, but uses a different font. It is not part of MuseScore anymore, but was part of 1.0 and as such might still be available in your installation.

Note names

Тази добавка показва английските наименования на горната нота на акорд от глас 1 близо до главата й.
Подобрена версия има в ханилището с добавки .

Remove Notes

This plugin removes the given (bottom, middle, or top) note of all 3-note chords in voice 1 of the top staff.

Save Online ...

This Plugin is not in the Plugins menu, but in the File Menu (FileSave Online...). It is a plugin nonetheless and is used to send your Score to MuseScore.com, see Share scores online for documentation.

Temperament Tuning

This plugin was part of MuseScore 0.9.6 and is the newer version of the Tuning plugin (see below). It later got moved to the plugin repository , so check its documentation there.

Test

Тази добавка е само тест и показва диалогов прозорец "Hello MuseScore". Представлява добра основа за усвояване на разработката на добавки. Вече не е част от MuseScore, беше в 1.0 и по-стари и затова все още може да е налична във вашата инсталация.

Tuning

This plugin was part of MuseScore 0.9.5 and is the older version of the Temperament Tuning plugin (see above). It may still be available in your installation.
It applies a user defined tuning to all notes of all chords of voices 1-3 (but not voice 4!) of all staves.