Как да докладваме бъгове или да искаме помощ

Updated 10 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see How to ask for support or file bug reports

Преди да публикувате въпрос за помощ във форума:

Когато търсите помощ или докладвате грешки, моля дайте възможно най-много от следната информация:

  • Версията на MuseScore, която използвате (например версия 1.0) или номер на ревизията, в случай че използвате предварителна версия (например ревизия 3996)
  • Операционната система, на която я използвате (например Windows Vista, Mac OS 10.6 или Ubuntu 10.10)
  • Ако докладвате бъг, моля опишете точните стъпки, водещи до проблема (къде цъкате, кои клавиши натискате, какво виждате и т.н.). Ако не можете да възпроизведете проблема в стъпки, вероятно не си струва да го докладвате, тъй като разработчиците също не биха могли да го възпроизведат (и решат).
  • Описвайте по една грешка в един доклад
  • Помнете, че целта на доклада е, не само да покажете грешката, но и да позволите на другите да я възпроизведат лесно.