Crear una nova partitura

Updated 1 month ago
This page shows old instructions for MuseScore 3.
For MuseScore 4 users, see Crear una nova partitura.

  Per a crear una partitura, obre l'Assistent de la nova partitura (veure Crear nova partitura, tot seguit). També hi pots accedir des de l'Inici.

  Finestra d'Inici

  Aquesta és la finestra que es mostra quan inicies Musescore per primera vegada
  Finestra d'inici

  Per obrir la finestra d'inici un cop tancada pots fer-ho de les següents maneres:

  • Prèmer F4.
  • Seleccionar FileInici... des de la barra del menú.

  Per deixar de veure la finestra d'inici quan s'obre MuseScore:

  • Des de la barra de menú selecciona EditaPreferencies... (Mac: MuseScorePreferencies...) i desmarca "Mostrar inici" a l'apartat Inici de programa de la pestanya General.

  Des del menú d'inici pots:

  • Crear una partitura nova (Clicant la icona amb el simbol +).
  • Veure miniatures de les darreres partitures obertes: Fes clic a sobre per tornar-les a obrir.
  • Obrir una partitura desada a l'ordinador: Fes clic al botó Obrir una partitura ...
  • Obrir la "partitura tutorial interactiva". Fes servir els botons en forma de fletxeta a la part inferior dreta per accedir a l'enllaç.
  • Cercar partitures a musecore.com.
  • Accedir a diverses facilitats Fes servir els botons en forma de fletxeta a la part inferior dreta per accedir a l'enllaç que t'interessi).

  Crear una nova partitura

  Per obrir l'Assistent de la nova partitura quan la finestra d'inici no és oberta has d'utilitzar una de les següents opcions:

  • Fes clic a l'icona de Nova partiura situat com a primer element de la barra d'eines superior;
  • Utilitza la dreçera de teclat Ctrl+N (Mac: Cmd+N);
  • Selecciona FitxerNou... des del menú.

  Introduir informació de la partiura

  assistent de la partitura: Títol, subtítol, etc.
  Pas 1: Introduir informació de la partitura

  Introdueix el títol, el o la compositora, o qualsevol de la informació que es demana. Un cop fet, fes clic a Següent >. Aquest pas és opcional: també podeu afegir aquesta informació un cop creada la partitura (podeu veure Marc vertical).

  Escollir una plantilla

  assistent de la partitura: Plantilla
  Pas 2: Escollir una plantilla

  A la columna de l’esquerra hi ha una llista de plantilles predissenyades per a solistes, grups i orquestra, dividides en categories segons l'estil musical. Si prèviament heu emmagatzemat qualsevol plantilla personalitzada a la vostra carpeta "plantilles" , es mostraran a l’encapçalament "Plantilles personalitzades". També podeu utilitzar la barra de cerca situada a la part superior per trobar plantilles específiques més fàcilment.

  Per escollir una plantilla de partitura:

  • Clica al nom de la plantilla per seleccionar-la i després a Següent >. També ho pots fer fent dobleclic al nom de la plantilla. Això et portarà a la finestra següent de l'assistent. (Mira Escollir armadura i tempo, tot seguit).

  • Si vols crear una partitura des de zero fes clic a "Trieu Instruments" (a l'apartat "General") i a Següent >. També ho pots fer fent dobleclic a "Trieu Instruments."

  Choose instruments (or voice parts)

  New score wizard: Choose instruments

  The Choose Instruments window is divided into two columns:

  • The left column contains a list of instruments, or voice parts to choose from. This list is categorized into instrument families, and clicking a category shows the full list of instruments in each family.

   The default entry is "Common instruments" but you can choose from others, including "Jazz instruments" and "Early music". There is a search box at the bottom of the instrument window: typing the name of an instrument there will search for it in "All instruments".

  • The right column starts off empty, but will eventually contain a list of instruments for your new score in the order that they will appear.

  Add instruments

  To add instruments to the score, use any of the following options:

  • Select one or more instruments in the left column and click Add.
  • Double-click an instrument in the left column.

  The instrument names, and their associated staff lines, now appear in the list of instruments in the right column. You can add more instruments or voice parts, as needed. Each instrument added in this way is allocated its own Mixer channel.

  Note: If you want staves to share the same instrument, use the Add staff or Add linked staff commands instead (see below).

  Add Staff / Add Linked Staff

  To add a staff to an existing instrument in the score:

  1. Select a staff in the score list on the right-hand side (e.g. see "Staff 1" in the image below). Click Add Staff or Add Linked Staff.
  2. Adjust the Staff type, if applicable.

  New score wizard: Add staf

  Summary of commands:

  Command Staff added Edit staves independently? Share mixer channel? Examples
  Add Staff Unlinked Yes Yes Guitar staff/tab, Piano grand staff
  Add Linked Staff Linked No. Edit in one staff updates others Yes Guitar staff/tab

  See also, Combine pitched staff with tablature.

  Change order of instruments

  To change the order of instruments (or staves) in the score:

  • Click either an instrument name or a staff, in the right-hand column, and use the arrow buttons to move it higher/lower.
  Delete an instrument

  To delete an instrument, or staff line, from the score

  • Select an instrument, or a staff line, in the right-hand column, and click Remove.

  Choose key signature and tempo

  New Score wizard: Select key signature
  Step 3: Choose key signature and tempo.

  The wizard asks for two things: The initial key signature and tempo of the score. Select any of the former and click Next > to continue. An initial tempo can be set here too.

  Choose time signature, pickup measure, and number of measures

  New score wizard: Create time signature and set measure options
  Step 4: Choose time signature etc.

  You can set your initial time signature here. If the score starts with a pickup measure (also known as an anacrusis or upbeat measure), then mark the Pickup measure checkbox and adjust the "Duration" accordingly.

  Measures is set to 32 by default: you can change the number here, or add/remove measures later from the score.

  Click Finish to create your new score.

  Adjustments to score after creation

  Any settings you make in the New Score Wizard can always be changed when you start work on the score itself:

  Add / delete / adjust measures

  Add/edit text

  Change instrument set-up

  To add, delete, or change the order of instruments:

  • From the menu, select EditInstruments...; or use the keyboard shortcut, I. This opens the Instruments dialog which is virtually identical to the Choose Instruments dialog in the New Score Wizard (see above).

  See also Change instrument (Staff properties).

  Hide a staff

  • To hide a staff permanently: Open the Instruments dialog (I) and untick the "Visible" box for that staff.
  • To hide a staff under certain conditions: See the "Hide" options in the Score dialog, and Staff Properties.

  Adjust layout and formatting

  To adjust the distance between staves and systems, set page margins etc., see Layout and formatting.

  Templates

  A Template is simply a standard MuseScore file that has been stored in one of two "templates" folders: any files in these folders are automatically displayed on the "Choose template file" page of the New Score Wizard. Two templates folders are created by default:

  System templates folder

  This folder contains the templates installed with MuseScore and should not be modified. It can be found in the following locations:

  Windows: Usually at C:\Program Files\MuseScore 3\templates.

  Linux: Under /usr/share/mscore-xxx if you installed from the package manager. If you compiled MuseScore on Linux yourself, then look under /usr/local/share/mscore-xxx (with xxx being the version you are using).

  MacOS: Under /Applications/MuseScore 3.app/Contents/Resources/templates.

  User templates folder

  Any templates that you create for future use should be stored here. Once in the user "templates" folder, they will automatically appear on the "Choose template file" page of the New Score Wizard—under the heading "Custom Templates".

  The default location of the user templates folder is as follows:

  Windows: %HOMEPATH%\Documents\MuseScore3\Templates.

  MacOS and Linux: ~/Documents/MuseScore3/Templates.

  To configure the location of your private templates folder:

  • From the menu, select EditPreferences...General.

  See also

  upload
  Attachment Size
  metodo.mscz 23.71 KB

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.