Prstoklad

Aktualizováno před před 6 roky
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Prstoklad

  Značky prstokladu pro různé nástroje se nachází v paletě pro prstoklad v pokročilé pracovní ploše.

  Paleta Prstoklad

  • Noty pro klávesy uplatňují čísla 1–5, aby představovala prsty levé a pravé ruky. Je tu i přídavný modul umísťovače značky pro prstoklad, který má pomoci s vyladěním rozvržení prstokladů pro klavír nebo klávesy.

  • Noty pro kytaru používají čísla 0–4 , aby představovala prsty levé ruky (pro palec se příležitostně používá písmeno T - thumb). Prstoklad pravé ruky je vyjádřen malými písmeny p, i, m, a, c. Čísla v kroužku představují struny nástroje.

  • Posledních pět symbolů v paletě se v historickém hudebním zápisu používá na prstoklad loutny.

  Přidání prstokladu k jedné notě

  Použijte kterýkoli z následujících postupů:

  • Vyberte notu a dvakrát klepněte na jednu ze značek pro prstoklad v paletě
  • Táhněte a upusťte značku pro prstoklad z palety na notu

  Když je prstoklad přidán k notě, zaměření se okamžitě přesune na značku, takže ji rovnou můžete upravit.

  Přidání prstokladu k několika notám

  1. Vyberte požadované noty
  2. Dvakrát klepněte na značku pro prstoklad v paletě

  Upravení polohy prstokladu

  Jedna značka prstokladu

  Pro změnu polohy jedné značky použijte kterýkoli z následujících postupů:

  • Pro jemné upravení (0,1 jednotky mezery (sp)) použijte klávesy směrových šipek; pro větší upravení (1 jednotka mezery (sp)) použijte Ctrl+šipka
  • Změňte vodorovné a svislé posunutí ve správci
  • Táhněte značku pomocí myši

  Více značek prstokladu

  Pro změnu polohy více značek:

  1. Vyberte požadované značky prstokladu
  2. Upravte pole pro vodorovné a svislé posunutí ve správci

  Poznámka: Také můžete použít přídavný modul umísťovače značky pro prstoklad, již zmíněný výše, pro vyladění prstokladů pro klavír.

  Pro obnovení značky v její výchozí poloze tuto vyberte a stiskněte Ctrl+R.

  Upravení textu prstokladu

  Prstoklad je druh textové značky a lze jej upravovat a provádět jako jakýkoli jiný text. Klepnutí pravým tlačítkem myši na značku dá řadu voleb.

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.