Dotaz na tisk

• červen 12, 2013 - 06:59

Dobrý den,
nemůžu stále přijít na to, jakým parametrem se mění vytvořená notová osnova aby byla tisknuta
výrazněji ( změna tučnosti písma ). Děkuji za radu


Poznámky

Pomocí změny měřítka (zvětšení velikosti mezery; sp = spatium) se dá souhrnně měnit velikost všeho, viz kapitola příručky: Cesty, jak ovlivnit rozvržení.

  • RozvrženíNastavení strany. Mění celková nastavení, jako je velikost strany, jak velká je mezera (jednotka spatium (sp), v části tohoto dialogu nazvané Měřítko), a jak velké jsou okraje strany. Mezera se používá v jiných nastaveních jako jednotka (příklad: 5.0sp), takže změna mezery ovlivní mnoho jiných nastavení.
  • Měřítko/Mezera - Toto je velikost mezery mezi dvěma linkami osnovy. Protože se noty umísťují do tohoto prostoru, určuje se takto i velikost notových hlaviček. Protože jsou noty proporční k notám, má to také vliv na nožičky not, posuvky, klíče atd. Ukazuje se to také jako sp v mnoha dalších nastaveních (příklad: vzdálenost osnov 9.2sp). Takže, když změníte parametr pro mezeru (spatium), dojde k proporční změně u mnoha dalších nastavení. Z toho důvodu se tomu někdy říká měřítko.

    Změna měřítka nemusí změnit počet osnov na straně, to pak leží na míře naplnění strany (viz níže). Abyste viděli účinek změn na měřítko, nastavte míru naplnění strany na 100%.

Aby celek osnovy s notami vypadal dobře, tak je potřeba, aby byly jednotlivé prvky v nějakém poměru. Ten se dá měnit. Vedle toho se používá zvolené písmo (font), který je tím, co autoři považují za nejlepší. Je to tovární nastavení, už vymakané, odzkoušené, dobře čitelné. Některé věci, např. ohledně vlastností textu, zřejmě nastavit jdou. To, co se dá nastavit ohledně stylu, je pospáno ve stejné kapitole, jako je citovaný odstavec ke změně měřítka: Cesty, jak ovlivnit rozvržení. Takže pokud je někde uvedeno, kde se v poslední verzi jedničkové řady MuseScore dá změnit tloušťka čáry (pokud to má jednotlivě smysl), nechť to uvede v další poznámce. Ve výchozím nastavení je použita předloha, která je zřejmě menší, než by si lidé představovali. Něco k tomu viz odpověď Marka Sabatelly na podobný dotaz (slova: pretty small value). Všimněte si vzhledem k tomu, jak je to označeno v do češtiny přeloženém dialogu, také slov scale a scaling.

The overall size of your score elements is controlled by layout / page settings / space. You are literally setting the size of the space between staff lines, and if you change this value in an existing score, most other elements will resizing proportionally (which is this box is also labelled "scaling"). But it won't affect future scores. If you want to change MuseScore's defaults, see edit / preferences / score.

Note that the original "lead sheet" template deliberately sets "space" to a pretty small value, I guess copying the look of those old fashioned fakebooks that squeeze multiple tunes onto each page. For 1.1, MuseScore introduced the "Jazz Lead Sheet" template that uses a much larger "space" value, in keeping with how most jazz fakebooks are published these days.

Je možné, že v MuseScore 2.0 bude situace v omto ohledu příznivější. V textu nazvaném Staff type properties, který by se potom mohl stát součástí Příručky, je i následující odstavec, který naznačuje, že bude mít smysl měnit hodnotu vzdálenosti mezi linkami na takové úrovni. Zkoušet, co to dělá, se zřejmě dá po nainstalování tzv. nočního sestavení programu. Tak by se dalo vyzkoušet, jestli je reálná představa postupu, kdy by se nejprve změnilo celkové měřítko notového zápisu, a pak by se z nějakého důvodu svisle linky srazily k sobě (aby se třeba uspořila trocha místa, nebo kvůli subjektivnímu vnímání estetiky pro konkrétní účel?).

Line Distance: The distance between two staff lines, expressed in spaces (abbr.: sp), i.e. the default distance between two staff lines; 1.0 is (rather obviously) the default, a higher value will generate lines spaced more widely apart, a lower value lines more tightly spaced. It is not recommended to change this value for the default type of the ‘pitched’ group (although it is possible); other groups may have different default values, for instance tablatures usually have a line distance of 1.5 sp.

Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.