Problém s umístěním malých not

• říjen 4, 2013 - 13:55

Dobrý den, mám dva problémy s malými notami.

1) Když chci zapsat druhou sloku, která se místy zpívá jinak než první, využívám malých not. Ale ty se bohužel místy dotýkají tak blízko, že až splývají. Viz přiložený obrázek "problém 1". Rád bych, aby to vypadalo jako na přiloženém obrázku "vzor 1".

2) Když chci zapsat hlas, který není hlavní, ale vytváří harmonii, opět využívám malých not. Protože nejdou zároveň v jednom hlasu použít malé a velké noty, píšu ty malé jako druhý hlas. Jenže poté nastane problém na přiloženém obrázku "problém 2" a já bych rád, aby to vypadalo tak pěkně jako na přiloženém obrázku "vzor 2".

Předem děkuji za pomoc. :-)

Příloha Velikost
problém 1.jpg 9.44 KB
vzor 1.jpg 3.56 KB
problém 2.jpg 8.31 KB
vzor 2.jpg 10.73 KB

Poznámky

Vyzkoušel jsem postupy popsané v odpovědi na dotaz v anglickém fóru:
//musescore.org/en/node/15525

K posunu not viz níže. Na posledních obrázcích je na základě tohoto přístupu ukázáno řešení otázky 1. Stačilo by označit postupně každou notu, přejít dvojitým klepnutím do režimu úprav a čtyřikrát stisknout šipku vlevo, aby se malá nota odsunula vlevo, a potom u velkých not pětkrát vpravo, aby se velká nota odsunula vpravo. Protože je to záležitost ručních úprav, je potřeba něco podobného od oka udělat i s pomlkami a dalšími předměty v taktu. U druhého hlasu se dá nastavit pro pomlku neviditelnost. Jinak je to věc místa v taktu, to aby se ostatní noty netísnily někde moc blízko u taktové čáry. Co se dá v tomto případě pro získání většího prostoru udělat, je to, že i taktová čára může být nastavena jako neviditelná, a tak se dá získat prostor navíc.

K otázce 2. Oba způsoby popsané v anglickém fóru se dají použít. U druhého to chce jen se trochu při posouvání not včetně nožiček trefit. Přikládám několik obrázků obou postupů.

Postup 1:
1) Zapíšeme noty, které chceme mít malé v prvním hlasu, a učiníme jejich hlavičky neviditelnými. Ve výsledku získáme jejich nožičky.
2) Zapíšeme na příslušných místech noty ve druhém hlasu, zvolíme, aby byly bez nožiček (klepnutí pravým tlačítkem myši pro vyvolání nabídky, vybereme Vlastnosti noty, zaškrtneme Bez notových nožiček), a nakonec je posuneme na správné místo (dvakrát klepneme na notu, abychom se přepnuli do režimu úprav, a pomocí klávesové Zkratky Ctrl + šipka vlevo pro posun vlevo, podobně šipka nahoru pro posun nahoru, je dotlačíme na místo; Alt dělá to samé - tedy posun předmětu notové hlavičky, ale posun je menší, takže slouží pro jemné doladění).

Postup 2:
Je zřejmě jednodušší. Protože už víme, že noty dokážeme dotlačit, kam se nám zlíbí, stačí zadat v tomto případě tři čtvrťové noty, vybrat je v celém druhém hlasu, udělat je malé (Vlastnosti noty -> Malý), obrátit přes nastavení směr nožiček (Vlastnosti noty -> Směr nožičky, v rozbalovacím seznamu vybereme Nahoru) a posunout je jednu po druhé na místo tak, aby se dosáhlo překrytí nožičky v prvním hlasu. Ta pomlka, která se objeví, se musí zneviditelnit.

Při obracení směru nožiček využijeme klepnutí pravým tlačítkem myši pro vyvolání nabídky. V nabídve zvolíme Vybrat -> Více..., zaškrtneme Stejný hlas a potvrdíme OK.

Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.