pomlky

• srpen 28, 2018 - 12:09

Lze přidat text písně k pomlce? Např. pro lepší orientaci jako zanášku ze zpěvního partu do partu doprovodného?


Poznámky

Po označení pomlky stisknutí Ctrl+L se objeví zpráva, z níž vyvozuji, že zrovna toto nejde, že ta funkce takto není zamýšlena.

Lze na tom místě (označit si pomlku) přidat text notového systému (Ctrl+Shift+T) nebo text notové osnovy (Ctrl+T), napsat text, klepnout bokem a při držení takto vytvořeného a ukotveného prvku jej v osnově přetáhnout, kam je libo.

Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.