Příručka pro MuseScore 3

• prosinec 30, 2020 - 07:45

Z příručky jsou v podstatě přeloženy s výjimkou pokročilých témat všechny základní kapitoly (s výjimkou rad, jak program nainstalovat; to mi v tuto chvíli nepřijde, a patrně ani v budoucnu jen tak nepřipadne, jako stěžejní).

Jsou to Začínáme, Základy, Notace, Zvuk a přehrávání, Text, Formátování.

Nejedná se převážně/často o "pouhou aktualizaci", protože spíše je jednodušší přeložit text znovu, než se zdržovat porovnáváním toho, co a jak a kde a v čem se liší, co a kam bylo případně přesunuto (klidně do jiné (pod)kapitoly), nebo smazáno napořád. Kapitoly byly také zásadně rozšířeny, prostě řečeno: textu je zase o něco víc.

Důležité v tomto je, že položky, které máte najít v rozhraní, byly celkem důsledně srovnávány s tím, co tam nyní opravdu vidíte; poznámka: samotný překlad rozhraní je poté, co jej nedávno aktualizovali vývojáři, na úrovni verze 3.6, takže dost dobře na úrovni, s jakou se máte možnost setkat. Nebo se setkáte, protože právě nyní je verze 3.6 stále ještě beta). A pokud se vám zdá, že na rozdíl od textu v rozhraní je výraz použitý v příručce jiný, jako je tomu u názvu položky pruhu hlavní nabídky Pohled, ano, zde máte dobrý postřeh. Je to tak, v rozhraní je od jisté doby, kdy byl Pohled, což je slovo známé (stejné umístění v hlavní nabídce) z pracovního prostředí KDE (původně vyvíjeno jen pro Linux; i když: jak se mění překladatelé, tak se nám vlivy mísí, takže ani to už nebude tak jednoznačně rozšířeno - dodržena jednotná estetika, vzhled typický pro KDE) změněn, vidět slovo Zobrazení (na této pozici je pořád lepší mít podstatné jméno než sloveso :), což je známo zase z jiných programů a prostředí. V příručce máme i nadále Pohled. Výjimka potvrzující pravidlo (než bude jinak? :).

Tvůrci příručky zapracovali na jejím zpřehlednění, na tom, aby pokyny ve výkladu byly srozumitelné. Oceníte, že návod je propracovaný, jasný. Je podrobnější i výstižnější, a proto se na něj co nejdříve podívejte.


Poznámky

Stránka pro Tremolo (podkapitola kapitoly Notace) nešla a zatím stále ještě nejde založit. Proto se odkazujete na příslušný překlad příručky pro MuseScore 2 (podkapitola kapitoly Notový zápis), kde je i obrázek se značkami pro tremolo (Paleta pro tremolo). Zde je alespoň text, který tak jako jiné kapitoly doznal ve verzi pro MuseScore 3 vylepšení. Nejedná se o delší čtení.

"Tremolo je rychlé opakování jedné noty nebo rychlé střídání mezi dvěma notami nebo akordy. Znázorňuje se tahy jdoucími přes nožičky not nebo akordů. Pokud je tremolo mezi dvěma notami, jsou proužky kresleny mezi nimi. Značky pro tremolo se také používají při zápisu víření bubnů.

Paleta Tremolo v rozšířené pracovní ploše obsahuje samostatné značky pro jednonotová tremola (jejich značky jsou znázorňovány s nožičkami) a pro dvounotová tremola (značky tremol jsou bez notových nožiček).

Pro přidání tremola nožičce jedné noty vyberte její notovou hlavičku a dvakrát klepněte na požadovanou značku tremola v paletě s tremoly.

Ve dvounotovém tremolu má každá nota hodnotu celé doby trvání tremola. Pro zadání tremola s dobou trvání půlové noty nejprve zadejte dvě čtvrťové noty, a po přetažení značky pro tremolo na první notu se hodnoty not automaticky zdvojí na půlové noty."

Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.