Basso Continuo

• Apr 20, 2019 - 11:53

In een (blok)fluitsonate van Bach zit onder de cello/viola da gamba partij een Basso Continuo. Met [ctrl]+[g] heb ik alle nummertjes en andere aanwijzingen op de juiste plek gekregen. Is het dan ook mogelijk dat af te spelen, en zo ja, hoe?


Comments

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.