Pauze verplaatsen

• Dec 15, 2016 - 11:15

Een maat bevat 1/4 pause en een 3/4 (dotted 1/2) triade erna.
Kan de pauze naar achter de triade verplaatst worden?
Na select pauze, N, shift + -> (vgs manual) doet niets.


Comments

English summary below.

De Shift+ snelkoppeling werkt enkel wanneer beide elementen (rust/noot) dezelfde duur hebben.
Aangezien een rust niets meer is dan de manier om weer te geven dat er geen klank is, hoef je niet zozeer de rust te verplaatsen, dan wel de klank:

  1. Selecteer de gepunteerde halve noot Shift+klik.
  2. Nu kan je deze knippen (Ctrl+X). Je zal merken dat er automatisch rusten worden geplaatst waar eerst je noot stond.
  3. Klik nu op de eerste rust van de maat en kies voor plakken (Ctrl+V)

English:
The question was about the inablity to move a rest using the shift-arrow combination during note input mode.
Answer: Shift-arrow only works if both elements have the same duration.
Also, a rest is the absence of sound. You don't move a rest, you move the sound. So do so using cut and paste.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.