Vingerzetting tekstgrootte

• Jul 14, 2020 - 10:26

Ik speel accordeon en zet graag de vingerzetting boven de noten van de klavierpartij.
Als ik dat met ctrl K doe dan krijg ik een mooi formaat boven de noot. Ik kan dan alleen niet het cijfer omcirkelen. (voor een sprong of vingerwisseling)
Als ik het via palletten -> vingerzetting doe dan krijg ik een veel kleiner formaat.
Ik weet inmiddels hoe je dat achteraf kunt aanpassen, maar is er ook een manier om de tekstgrootte van de vingerzetting standaard te vergroten?
Bij voorbaat hartelijk dank voor de reactie!
Met vriendelijke groet Henk Fernhout


Comments

With Ctrl+K you're misusing chord symbols for something they are not designed for.
Under Format > Style > Text Style > Fingering you can change the style of fingerings. Or you change one via Inspector and then use the S button to set it as the new style

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.