Wrong key signature / accidenatals

• Mar 19, 2022 - 08:07
Reported version
3.6
Type
Functional
Frequency
Once
Severity
S3 - Major
Reproducibility
Always
Status
by design
Regression
No
Workaround
No
Project

Kies nieuw document
kies volgende
kies instrumenten
kies Bariton-saxofoon,
kies klaar
resultaat is document "Zonder titel" met 5 maten in toonsoort "F# groot/ D# klein"
klik op de 6 kruizen in de notenbalk
kies in het palet voor toonsoorten
kies: ♭ ,
resultaat in de notenbalk: ## (2 kruizen)

Het resultaat is niet gelijk aan de keuze
Ik kan niet kiezen voor 5, 6 of 7 mollen
Als ik een stuk wil programmeren met 6 mollen, moet ik voor de noten "g" en "c" een mol plaatsen

Attachment Size
Foute_voortekens.mscz 11.19 KB

Comments

Title Foute voortekens Wrong key signature / accidenatals
Frequency Many Once

Google translate:

Choose new document
choose next
choose instruments
choose Baritone saxophone,
choose ready
result is document "Untitled" with 5 sizes in key "F# large/ D# small"
click on the 6 crosses in the stave
choose in the palette for keys
choose: ♭ ,
result in the stave: ## (2 crosses)

The result is not equal to the choice
I can not choose 5, 6 or 7 flats
If I want to program a piece with 6 flats, I need to put a flat in front of the notes "g" and "c"