Elementos

Updated 6 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Elementos.

O capítulo «Comezar» anterior guía a través do proceso de Instalación para crear unha partitura nova . O capítulo «Elementos» é unha ollada xeral sobre o MuseScore e describe os métodos xerais de interacción coa partitura.