Elementos

Updated 4 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Basics

O capítulo «Comezar» anterior guía a través do proceso de Instalación para crear unha partitura nova . O capítulo «Elementos» é unha ollada xeral sobre o MuseScore e describe os métodos xerais de interacción coa partitura.