Elementos

Updated 1 year ago
This is an archived handbook page written for Musescore 1
Navigate to the handbook page for Musescore 2: Basics

O capítulo «Comezar» anterior guía a través do proceso de Instalación para crear unha partitura nova . O capítulo «Elementos» é unha ollada xeral sobre o MuseScore e describe os métodos xerais de interacción coa partitura.