Selectie modi

4 maanden geleden bijgewerkt
Deze vertaling is verouderd. Raadpleeg de originele Engelstalige pagina: Selection modes

  Objecten in de partituur, zoals noten, maten, articulaties, etc. kunnen op verschillende manieren worden geselecteerd. (1) één tegelijk, (2) een aanééngesloten bereik of (3) als een lijst.

  Selecteer een enkel object

  De meeste objecten in de partituur kunnen simpelweg worden geselecteerd door er op te klikken in de normale mode.

  Selecteer een enkele noot

  Opmerking: Door het selecteren van een enkele noot en het daarna te kopiëren en te plakken zal alleen de toonhoogte overnemen maar niet de duur en andere eigenschappen (zoals zonder stok). Om de hele noot, inclusief alle eigenschappen te kopiëren moet je de Shift ingedrukt houden zoals bij het akkoord selecteren (hieronder).

  Selecteer een akkoord

  • In de normale mode hou je de Shift ingedrukt en klik je op een nootkop in het akkoord.

  Selecteer een enkele maat

  • Klik op een open ruimte in de maat.

  Opmerking: Voor het selecteren van een bereik van aanééngesloten maten, zie shift selectie en Shift + klik selectie (hieronder).

  Selecteer een aanééngesloten bereik van objecten

  Er zijn verschillende manieren om een aanééngesloten bereik van noten, akkoord of maten te selecteren.

  1. Shift selectie

  1. Zorg dat je in de normale mode bent.
  2. Selecteer de eerste noot, akkoord, rust of maat van het bereik. Je kunt de selectie, indien nodig, uitbreiden naar boven- of onderliggende notenbalken door gebruik te maken van de Shift+ of .
  3. Gebruik vervolgens één van de volgende opties:
   • Om de selectie met één akkoord naar rechts uit te breiden: Druk op Shift+.
   • Om de selectie met één akkoord naar links uit te breiden: Druk op Shift+.
   • Om de selectie met één maat naar rechts uit te breiden: Druk op Shift+Ctrl+ (Mac: Shift+Cmd+).
   • Om de selectie met één maat naar links uit te breiden: Druk op Shift+Ctrl+ (Mac: Shift+Cmd+).
   • Om de selectie uit te breiden tot en met het begin van de regel: Druk op Shift+Home (Mac: Shift+Fn+).
   • Om de selectie uit te breiden tot en met het einde van de regel: Druk op Shift+End (Mac: Shift+Fn+).
   • Om de selectie uit te breiden tot en met het begin van de partituur: Druk op Shift+Ctrl+Home (Mac: Shift+Cmd+Fn+).
   • Om de selectie uit te breiden tot en met het einde van de partituur: Druk op Shift+Ctrl+End (Mac: Shift+Cmd+Fn+).

  2. Shift + klik selectie

  Om een bereik van noten of rusten te selecteren:

  1. Zorg dat in de normale mode bent.
  2. Klik op de eerste noot of rust van het bereik.
  3. Hou de Shift ingedrukt en klik op de laatste gewenste noot of rust.

  Opmerking: Het laatst geselecteerde element mag zich in dezelfde notenbalk bevinden of in de notenbalk boven of onder de initiële noot/rust. Alle geselecteerde elementen worden in een blauwe rechthoek weergegeven, inclusief lijnen en articulaties (maar geen volta's). Je kunt deze handelingen herhalen om het bereik uit te breiden zo vaak als nodig is.

  Selecteer een bereik van maten
  1. Klik op een open ruimte in de eerste gewenste maat.
  2. Hou de Shift ingedrukt en klik op een open ruimte in de laatste maat van het gewenste bereik.

  Opmerking: Net zoals bij het selecteren van noten, kan het bereik zowel verticaal als horizontaal worden uitgebreid.

  3. Sleep selectie

  Deze methode kan worden gebruikt om noten of rusten te selecteren of niet-noot symbolen zoals staccato punten, liedteksten, etc.

  • Hou de Shift ingedrukt, klik vervolgens met de muis op de plaats waar de selectie moet beginnen, sleep nu de cursor over het gewenste bereik heen en laat vervolgens de muistoets los.

  4. Selecteer alles

  Met deze methode wordt alles in de gehele partituur geselecteerd, inclusief noten, rusten en overige elementen. Gebruik één van de volgende opties:

  • Druk op Ctrl+A (Mac: Cmd+A).
  • Vanuit het menu, selecteer BewerkenSelecteer alles.

  5. Selecteer sectie

  Deze manier wordt gebruikt om een sectie (een deel van de partituur dat begint of eindigt met een sectie einde) te selecteren.

  1. Klik op een lege ruimte in een maat binnen de sectie.
  2. Vanuit het menu, selecteer BewerkenSelecteer sectie.

  Opmerking: Zie Kopiëren en plakken: Selectie filter om te voorkomen dat bepaalde type element worden geselecteerd bij het selecteren van een bereik.

  Selecteer een lijst van objecten

  Om een lijst (of niet aanééngesloten bereik) van elementen te selecteren doe je het volgende:

  1. Klik op het eerste element.
  2. Hou de Ctrl (Mac: Cmd) ingedrukt en klik vervolgens op de overige gewenste elementen die geselecteerd moeten worden.

  Opmerking: Deze methode kan niet gebruikt worden om maten te selecteren. Gebruik hiervoor de enkele of bereik selectie methode.

  Selecteer soortgelijke elementen

  Om alle elementen van een bepaalde type (b.v. alle maatstrepen, alle teksten, alle staccato markeringen) te selecteren doe je het volgende:

  1. Selecteer een element.
  2. Klik met rechts op het element en kies Selecteer…;
  3. Er zijn verschillende mogelijkheden:
   • Alle soortgelijke elementen: Selecteer alle elementen in de partituur die gelijk zijn aan het geselecteerde object.
   • Alle soortgelijke elementen in dezelfde notenbalk: Selecteer alle elementen in dezelfde notenbalk die gelijk zijn aan het geselecteerde object.
   • Alle soortgelijke elementen in bereikselectie: alleen beschikbaar indien een bereik is geselecteerd. Selecteer alle elementen in het bereik die gelijk zijn aan het geselecteerde object.
   • Meer...: laat een venster zien waarin meer opties beschikbaar zijn. Als je bijvoorbeeld een nootkop geselecteerd hebt dan ziet het er als volgt uit:
    Venster: Selecteer / Meer...
    Selecteer
   • Dezelfde notenkop: In dit voorbeeld worden alleen nootkoppen met dezelfde groep geselecteerd.
   • Zelfde toonhoogte: Alleen nootkoppen met dezelfde toonhoogte worden geselecteerd.
   • Zelfde snaar: (alleen bij tablatuur) selecteer fretmarkeringen voor dezelfde snaar.
   • Zelfde type: Alle nootkoppen (in iedere groep) worden geselecteerd.
   • Zelfde duur: Alleen nootkoppen met dezelfde duur worden geselecteerd.
   • Zelfde nootnaam: Nootkoppen met dezelfde naam in alle octaven worden geselecteerd.
   • Zelfde notenbalk: Alleen nootkoppen in dezelfde notenbalk worden geselecteerd.
   • In selectie: Selecteer alleen binnen de selectie
   • Zelfde stem: Selecteer alle noten in dezelfde stem.
   • Zelfde systeem:
    Actie
   • Vervang selectie: De standaard optie - maakt een nieuwe selectie.
   • Voeg toe aan selectie: Laat alles geselecteerd wat reeds geselecteerd is en voeg de hudige selectie daar aan toe.
   • Zoek in selectie:
   • Verwijder uit selectie: Laat alles geselecteerd wat reeds geselecteerd is maar verwijder de huidige selectie.

  Wanneer worden selecties gebruikt:

  Zie ook

  Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.