Tekst za marginesem

• Jan 26, 2019 - 15:28

Chciałbym umieścić tekst, a właściwie cyfry poza marginesem strony, przy jej krawędzi.
Mogę zmniejszyć marginesy, ale to jest raczej ostateczność.
Wcześniej pisałem w Capelli i Finale i tam nie było problemu.
MuseScore dopiero poznaję, więc proszę o wyrozumiałość.

Pozdrawiam
GOLFAN


Comments

In reply to by mike320

Nie, gdyż chcę umieścić tekst tylko na pierwszej stronie.
Poza tym, nagłówek i stopka jest w ramach marginesu strony. Ja chcę umieścić tekst poza tymi marginesami.
Także, nie można dowolnie ustawiać tekstu nagłówka i stopki.

Pozdrawiam
GOLFAN

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.