Odtwarzanie

• Jun 12, 2019 - 00:19

Witam. Pasek odtwarzanie nieaktywny (wszystkie przyciski szare), również nutki i metronom nie grają. Co robić?


Comments

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.