Crearea unei noi partituri

Updated 7 months ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Crearea unei noi partituri.

Alegeți din meniul principal:
FileNew.... Această comandă pornește wizard-ul pentru crearea unei noi partituri.

Titlul, compozitorul și alte informații

Crearea unei noi partituri: Titlul și alte informații

Introduceți titlul piesei ("Title"), subtitlul ("Subtitle"), compozitorul ("Composer"), autorul versurilor ("Poet") și alte informații ("Copyright" - mesajul referitor la drepturile de autor, dar și alte informații ajutătoare), în casetele respective. Nu este obligatorie completarea tuturor casetelor, dar trebuie precizat că aceste informații vor fi afișate automat în partea de titlu a partiturii, deci vor fi foarte utile în identificarea acesteia. Aceste informații se pot completa / adăuga / modifica și ulterior.

Să acordăm un pic de atenție celor două opțiuni din partea inferioară a ferestrei:

  • Create new score from template (Crearea unei noi partituri pornind de la un model)
  • Create new score from scratch (Crearea unei noi partituri pornind "de la zero")

Dacă se bifează prima opțiune, în ecranul următor (care apare după apăsarea butonului "Next") se oferă spre selecție o listă cu mai multe variante de partituri gata inițializate (denumite "modele" în cadrul acestui manual). Bifarea celei de-a doua opțiuni duce la o procedură de alegere "de la zero" a caracteristicilor ce pot fi setate la o partitură editabilă în MuseScore. Modelele sînt tratate în detaliu la link-ul acesta, așa că deocamdată vom parcurge opțiunea "Crearea unei noi partituri pornind "de la zero". "

Apăsați "Next" pentru a continua.

Instrumente și partide (voci)

Crearea unei noi partituri: Adăugarea instrumentelor

Fereastra pentru alegerea instrumentelor este divizată în două coloane. În prima coloană sînt afișate instrumentele sau partidele vocale din care se poate face alegerea. A doua coloană este (inițial) goală și urmează să conțină lista instrumentelor și a partidelor alese de utilizator.

Lista de instrumente din prima coloană este structurată pe categorii. Faceți dublu click pe o categorie dorită, pentru a vedea în detaliu instrumentele cuprinse în categoria respectivă. Pentru a adăuga instrumentul dorit în coloana din dreapta, faceți click pe instrumentul respectiv din coloana din stînga și apăsați pe butonul "Add". Instrumentul dorit apare acum în a doua coloană (dreapta). Similar, se pot adauga și partide (voci). Se pot adauga mai multe instrumente sau partide, pentru fiecare din ele urmînd să fie create automat portative separate în viitoarea partitură.

Ordinea instrumentelor din coloana din dreapta este și ordinea în care sînt așezate portativele corespunzătoare fiecărui instrument. Pentru modificarea ordinii, se selectează printr-un click instrumentul care trebuie deplasat și se apasă butoanele "Up" (sus) sau "Down" (jos), după caz, pentru modificarea poziției lui în listă. Cînd ați terminat de făcut modificările, treceți la etapa următoare apăsînd butonul "Next".

Armura ("key signature")

Dacă utilizați ultima versiune de MuseScore, înainte de alegerea instrumentelor, wizard-ul (în traducere ad-literam "vrăjitorul", în traducere liberă: o componentă a aplicației care ajută utilizatorul să configureze aplicația, asistîndu-l în parcurgerea setărilor ce trebuie făcute, în ordinea corectă și făcînd sugestii asupra valorilor posibile a parametrilor) vă va solicita să stabiliți armura partiturii. Selectați varianta dorită prin bifarea căsuței corespunzătoare și apăsați butonul "Next" pentru a continua.

Crearea unei noi partituri: Armura

Dacă folosiți versiunea de program 0.9.2 sau mai veche, wizard-ul nu vă va solicita să stabiliți Armura , deci puteți ignora această parte a manualului.

Măsura, măsura de început și numărul inițial de măsuri al partiturii

Crearea unei noi partituri: măsura și alte opțiuni conexe

Setați măsura partiturii ("Time Signature") - de exemplu: 3/4, prin acționarea butoanelor mici marcate cu săgeată în sus / săgeată în jos. Wizard-ul vă propune o valoare implicită, care poate fi lăsată nemodificată dacă vă convine.
Dacă piesa are și o măsură de început, diferită de măsura generală a partiturii (denumită "Pickup Measure"), bifați căsuța corespunzătoare, moment în care se activează și al doilea grup de stabilire a valorii măsurii de început.

Trecem la următoarea setare. Dacă știți cu aproximație cîte măsuri (ce lungime) va avea partitura (valoare denumită "Measures"), ajustați valoarea dorită cu ajutorul butoanelor cu săgeată (la secțiunea "Enter number of measures"). Dacă nu puteți estima acum acest număr, e foarte bine și dacă lăsați valoarea implicită propusă de wizard, pentru că acest parametru se poate ajusta ulterior în timpul editării partiturii, prin adăugarea sau ștergerea de măsuri.

Apăsați butonul "Finish" pentru a finaliza această etapă, de creare a noii partituri.

Alte setări alte partiturii, după crearea acesteia

Puteți modifica în orice moment parametrii generali ai partiturii (setați ca mai sus, cu ajutorul wizard-ului, sau alți parametri suplimentari), chiar și în timpul editării partiturii, deci nu trebuie să vă faceți griji dacă ați făcut vreo eroare sau nu ați știut cu certitudine să setați vreun parametru în etapele prezentate mai sus.

  • Pentru informații despre cum puteți adăuga sau șterge măsuri, consultați secțiunea Operații cu măsuri
  • Pentru informații despre cum puteți modifica texte din cadrul partiturii, consultați secțiunea Editarea textelor . Pentru a adauga un titlu sau vreun alt element de tip text (în caz că acesta lipsește) folosiți următoarea secvență de comenzi din meniu: CreateTextTitle (sau alt element de text decît "Title", funcție de caz)
  • Pentru informații despre cum puteți adăuga, șterge sau modifica ordinea instrumentelor sau partidelor, folosiți următoarea secvență de comenzi din meniu: CreateInstruments....

Puteți studia de asemenea și: Armura , Măsura , Cheia .

Modele

Așa cum arătam mai sus, primul ecran din wizard-ul de creare a unei noi partiduri prezintă și opțiunea de a proceda la această operațiune plecînd de la un model pregătit dinainte, cu elementele de bază ale unei partituri gata setate la anumite valori (vedeți Titlul, compozitorul și alte informații de mai sus). Pentru a crea o partitură utilizînd această metodă, bifați opțiunea respectivă și apăsați butonul "Next".

Următorul ecran prezintă o listă de modele. Selectați modelul dorit printr-un click și apăsați apoi butonul. Continuați wizard-ul cu etapele prezentate mai sus.

Modelele sînt fișiere normale MuseScore, la care sînt setați deja anumiți parametri (care pot fi setați și de către utilizatori, de altfel, doar că ar presupune un anumit consum de timp și un eventual nivel de cunoștințe mai profund), stocate în directorul de modele ("templates"). Din cele spuse anterior, rezultă ca astfel de modele pot fi create și de către utilizator, plecînd de la un alt model - pe care îl modifică, sau prin crearea unei partituri "de la zero". Singura cerință este ca fișierele respective să fie salvate în directorul de modele. Din momentul respectiv, fișierul apare pe lista de modele, după cum a fost tratat la începutul acestui capitol.

În Windows, directorul de modele se găsește la adresa: C:\Program Files\MuseScore 0.9\templates (în cazul în care instalarea MuseScore s-a făcut cu setările implicite sugerate de wizard). În Linux, căutați directorul la adreesa /usr/share/mscore-xxx, dacă ați instalat aplicația MuseScore cu ajutorul managerului de programe gata compilate (de exemplu, Synaptic). Dacă programul a fost compilat de către utilizator, căutați directorul cu modele la adresa /usr/local/share/mscore-xxx.
Pe Macdirectorul de modele se găsește la /Applications/MuseScore.app/Contents/Resources/templates