Funkcie kopírovať a prilepiť (vložiť)

Updated 8 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Kopírovať a vložiť

Kopírovanie a prilepenie (vloženie) sú užitočnou dvojicou nástrojov na zápis hudby, ktorá sa opakuje, alebo na posunutie časti zápisu hudby o dobu alebo dve.

Kopírovanie

  1. Kliknite na prvú notu vo svojom výbere.
  2. Použite kombináciu klávec Shift+kliknutie myši na poslednú notu vo výbere. Časť zápisu, ktorú ste si vybrali, by mala byť zvýraznená modrým obdĺžnikom.
  3. V menu vyberte možnosť UpraviťKopírovať.

Vkladanie

  1. Kliknite na notu alebo takt, kde chcete, aby začínala časť zápisu, ktorú chcete vložiť.
  2. V menu vyberte možnosť UpraviťPrilepiť.