Základy

Updated 4 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Základy

Kapitola „Začíname“ vyššie vás prevedie [[nodetitle:inštaláciou]] a procesom [[nodetitle:vytvorenia nového notového zápisu|Vytvoriť nový notový zápis]] . Kapitola „Základy“ vám poskytne prehľad MuseScore a popíše základné spôsoby práce s notovým zápisom.