Základy

Updated 6 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Základy.

Kapitola „Začíname“ vyššie vás prevedie [[nodetitle:inštaláciou]] a procesom [[nodetitle:vytvorenia nového notového zápisu|Vytvoriť nový notový zápis]] . Kapitola „Základy“ vám poskytne prehľad MuseScore a popíše základné spôsoby práce s notovým zápisom.