Paleta

Updated 8 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Palety

Zobraziť alebo skryť paletu môžete pomocou menu ZobraziťPaleta.

Symboly z palety môžete na prvky notového zápisu vkladať pomocou myši.

Dvojité kliknutie na symbol na palete je to isté, akoby ste ho vkladali na každý vybraný prvok notového zápisu pomocou myši.

Napríklad ľahko môžete dať tenuto na niekoľko nôt naraz:

  1. Označte noty
  2. Dvakrát kliknite na symbol tenuta na palete Artikulácia/Ozdoby