Odvolať a opakovať

Updated 8 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Odvolať a obnoviť

MuseScore má neobmedzený počet funkcií odvolať a opakovať.

Štandardné klávesové skratky sú:

  • Odvolať Ctrl+Z (Mac: +Z)
  • Opakovať Ctrl+Shift+Z alebo Ctrl+Y (Mac: +Shift+Z)

Alebo použite tlačidlá na paneli nástrojov:

Tlačidlá odvolať a opakovať