Zdieľajte noty online

Updated 5 months ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Zdieľať notové zápisy online

Ak si chcete pozrieť ďalšie notové zápisy z MuseScore, choďte na http://musescore.com/sheetmusic.

Môžete ukladať a zdieľať svoje notové zápisy online na MuseScore.com. Môžete si vybrať, či chcete ich chcete uložiť tak, aby ste mali možnosť dostať sa k nim cez ktorýkoľvek počítač, alebo ich chcete zdieľať verejne pre priateľov a členov skupiny na prehliadnutie, príp. aj na stiahnutie. MuseScore.com vám umožňuje prezerať a prehrávať noty vo vašom internetovom prehliadači, ba dokonca vám umožľuje synchronizovať vaš notový zápis s videom na YouTube. Ak by ste chceli použiť notové zápisy mimo internetového prehliadača, máte možnosť stiahnuť si ich v rôznych formnátoch (vrátane PDF, MIDI, MP3, MusicSML a pôvodný MuseScore súbor).

Vytvorte si účet

 1. Navštívte MuseScore.com a kliknite na Register for free now (zaregistrujte sa zadarmo teraz; pozn. prekl.: stránka MuseScore.com je zatiaľ len v angličtine, hoci sú tam aj inojazyčné notové zápisy).
 2. Vyberte si používateľské meno, zadajte platný email a kliknite na "Create New Account" (vytvoriť nový účet).
 3. Počkajte niekoľko minút, kým vánm príde email od MuseScore.com podpory. Ak vám nepríde žiaden email, skontrolujte priečinok nevyžiadanej pošty (spam) na svojom emailovom účte.
 4. Kliknite na link, ktorý obdržíte v emaily a zmeňte svoje heslo v user profile(používateľskom profile).

Share a score directly from MuseScore

You can directly save a score online from FileSave Online.... First time users will have to authenticate.

First time authentication

 1. Go to FileSave Online...
 2. Once you understand the prompt regarding permission, click OK - this will open your browser and MuseScore.com
  MuseScore needs your permission
 3. If you are not logged in, enter your username and password
 4. Click "Allow Access"
 5. Go back to MuseScore, and press "OK". If your browser doesn't open, you can copy/paste the URL into the address bar of your browser
  Press OK once access is allowed
 6. MuseScore is now linked to your account on MuseScore.com

Save online

After your first authentication, or when you go to FileSave Online..., MuseScore asks some information about your scores
score information

 1. The title is the title of the score. You can change it
 2. The description will end up next to your scores.
 3. You can choose to make your score public and everybody on MuseScore.com will see it or private and only you will be able to see the score.
 4. Choose a license. By using a Creative Commons licence, you allow people to use your scores under certain restrictions.
 5. You can add tags to help finding your scores on MuseScore.com. Don't forget to use a comma to separate the tags.

Upload a score on MuseScore.com

You can also upload a score directly on MuseScore.com.

 1. Click the Upload link on MuseScore.com
 2. You have the same options as with the Save Online menu
 3. You have also access to more information such as Genre

Note: Should you reach the five score upload limit, you can still upload score directly from MuseScore, but only the last five are visible. If you wish to continue uploading via the web, upgrade to a Pro Account first.

Edit a score on MuseScore.com

If you want to make changes to one of your scores on MuseScore.com, edit the MuseScore file on your own computer and follow the steps below.

 1. Go to the score page on MuseScore.com
 2. Click the edit link
 3. In the form, you can change the score file, you can also change all the score info, such as title, description, etc...

Weblinks