Notácia

Updated 8 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Notation

V predchádzajúcej kapitole "Základy" ste sa naučili, ako note entry a používať palette Kapitola "Notácia" podrobnejšie opisuje rôzne typy notácie vrátane tej zložitejšej.