Notácia

Updated 12 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Notácia.

V predchádzajúcej kapitole "Základy" ste sa naučili, ako note entry a používať palette Kapitola "Notácia" podrobnejšie opisuje rôzne typy notácie vrátane tej zložitejšej.